Pla Educatiu d'Entorn

Navigation Bar

Pla Educatiu d'Entorn

Above Content Body

Content Core

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE)  és una iniciativa de cooperació educativa entre el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Premià de Dalt.

El PEE té com a punt de partida les iniciatives locals que condueixen a un procés de constitució de xarxes de treball cooperatiu entre els agents d’un territori determinat. El Pla Educatiu d’Entorn ens planteja el fet que la funció educativa i social de l’ensenyament supera l’àmbit del sistema educatiu i esdevé una responsabilitat col·lectiva. Un cas pràctic que l’educació i l’ensenyament es conformen en la interrelació entre l’escola, la ciutat, els mestres i professors, els pares i les mares, les entitats i el veïnatge.

Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits

Plans Educatius d'Entorn són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.


 

Pla Educatiu d'Entorn


 

Projectes

 

Suport i acompanyament

 

Programa TET

 

Suports educatius

 

Serveis comunitaris

 

Activitats intercentres

 

Patis oberts

 

Comissió 0 - 6

 

Viu l'esport

 

Coneix el poble

Below Content Viewlet

Document Actions