Suport i acompanyament

Navigation Bar

Suport i acompanyament

Above Content Body

Content Core

ALUMNAT:

 • Programa Implica't.

Projecte amb l‘Institut Valerià Pujol en clau comunitària per treballar conjuntament amb un col·lectiu concret d’alumnes (expulsions reiterades). Planteja buscar una alternativa a l’expulsió oferint un espai de reflexió individual del/la jove i la realització d’unes tasques en benefici de la comunitat com a activitat compensatòria i/o reparadora. Es tracta de conscienciar i estimular el o la jove respecte la seva pròpia responsabilitat i sobre les seves pròpies dificultats i potencialitats com a ciutadans. (Treball en xarxa de diferents regidories municipals impulsat per les regidories de Joventut, Serveis Socials, Educació i l’Institut Valerià Pujol i l’Institut Escola Santa Anna).

 • Horseway

Projecte amb l‘INS Valerià Pujol i l’IE Santa Anna en clau comunitària per treballar conjuntament amb un col·lectiu concret d’alumne. (Equinoteràpia per a joves amb risc d'exclusió) Al projecte hi participen 9 joves que duran a terme 18 sessions al llarg del curs escolar. (Regidoria Serveis Socials i Educació conjuntament amb l’Institut Valerià Pujol).

Aquest curs s’iniciarà el projecte al gener.

 • Activitats i tallers

Per a fomentar la reflexió sobre temes d’interès cívic i/o valors (Regidories Serveis Socials, Joventut, Salut i Educació)

- Formacions transversals: (dirigides a tota la població escolar)

- Tallers, xerrades, activitats puntuals sobre coeducació-gènere, abús sexual infantil, prevenció violències masclistes… (regidoria Serveis Socials i Educació)

- Tallers de Civisme

- Tallers de Salut

- Dinamització de les tutories de secundària (PAD) (INS Valerià Pujol i IE Santa Anna. Regidoria de Joventut).

 

FAMÍLIES i COMUNITAT EDUCATIVA:

 • Grup d'AFAs

  Grup de treball per dur a terme estratègies/actuacions coordinades entre les diferents AFAs del municipi i les regidories municipals de Serveis Socials i Educació amb l’objectiu de:

  - Potenciar el treball en xarxa

  - Explorar, proposar i valorar temes/aspectes que preocupen en els àmbits de la salut, la família i l’educació.

  - Planificar, coordinar i consensuar propostes educatives adreçades a les famílies del municipi. Implicació de les famílies en l'educació dels fills.

  - Planificar xerrades, conferències, tallers, activitats educatives adreçades a la comunitat educativa (alumnat, famílies, professorat, agents educatius...).

 • Espais familiars

És un nou punt de trobada de famílies per al debat i la construcció personal i familiar de les seves necessitats particulars. En aquestes espais es realitzaran xerrades com:

- Espai Nadó

- Teràpies familiars

- Educació en Valors

- Civisme

- Atenció a l’adolescència

 • Acompanyament a famílies nouvingudes

L’objectiu d’aquest acompanyament és el d’informar i ajudar a aquelles famílies nouvingudes a la seva adaptació dins la comunitat municipal per a poder-se integrar a la nova societat satisfactòriament. Juntament amb les Regidories de Serveis Socials, Promoció i Ocupació de la vila, Joventut i Educació treballar per crear un punt d’informació per a guiar i ajudar a les noves famílies a assolir les seves necessitats per a la completa integració.

 • Ajuts individuals a famílies

Aquest any 2023 s’ha fet la primera convocatòria. S’aniran ampliant i/o modificant en funció de les necessitats i/o mancances que es vagin trobant (Regidories de Serveis Socials, Joventut i Educació).

 • Formació de persones adultes

Potenciar el Centre de Formació Permanent com a espai de referència d’adults per a la creació de projectes educatius, d’acompanyament a les famílies i a l’alumnat en educació no formal.

Tanmateix, amb la col·laboració de l’Aula d’Adults i l’Aula de Català, promoure les formació que aquestes practiquen per a la millora de la tasca comunitària i familiar en la comunitat educativa.

 

CENTRES I PROFESSORAT:

 • Xec escolar municipal

Conveni de l’Ajuntament amb els diferents centres educatius per impulsar un projecte determinat (digitalització, banc de llibres …) amb l’objectiu d’acompanyar les famílies i assegurar l’accés a l’educació tot l’alumnat.

El conveni de l’any 2023 subvenciona amb un xec escolar municipal les sortides escolars i tallers. Es pretén assegurar l’accés de tot l’alumnat a activitats fora del centre per a la millora de l’èxit escolar i igualtat d’oportunitats a més de minorar el cost total de la quota de les famílies.

 • Consells escolars

La importància que els centres educatius i el professorat estiguin coordinats per a poder prevenir, detectar i intervenir amb les necessitats sorgides per la comunitat educativa de la nostra societat, la Regidoria d’Educació participa dels Consells Escolars dels diferents centres per tal de compartir i facilitar la seva tasca promocionant millores als centres educatius i formacions per al professorat.

Les formacions van dirigides en: temes socials, comunitaris i de convivència i noves pràctiques educatives que contribueixin a l’aprenentatge de valors i de convivència social i cívica.

 • Digitalització i banc de llibres

L'Ajuntament de Premià de Dalt ha apostat per la digitalització a les aules per tal de combatre la bretxa digital. Fins al 2019, el Consistori subvencionava els llibres de text fungibles i una part de la quota global a totes les famílies empadronades en aquest municipi, a través de la subvenció per a desenvolupar projectes d’àmbit educatiu que reverteixin en tot l’alumnat empadronat al poble.

 

Below Content Viewlet

Document Actions