Ventilació a les llars

Navigation Bar

Ventilació a les llars

Amb una correcta ventilació de la nostra llar podem evitar contagis de Covid19

Above Content Body

Content Core

La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 és de persona a persona a través de la inhalació o intercepció de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla. La renovació d’aire dels espais tancats es considera una mesura molt efectiva. La ventilació pot ser natural, obrint finestres i portes, o bé amb sistemes de ventilació i climatització mecànica.

Així doncs, amb  una correcta ventilació de la nostra llar podem evitar contagis. Per això,  tingueu en compte aquestes recomanacions:

  • Feu una ventilació natural, de forma regular, obrint portes i finestres tantes hores com sigui possible. Es recomana ventilar els espais com a mínim 3 vegades al dia durant 10 minuts.*
  • Prioritzeu la ventilació amb aire exterior sobre el confort i l’eficiència energètica. Cal cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic i acústic.
  • Després d’ocupar un espai o habitació és important ventilar-lo.
  • En les trobades i reunions familiars i socials a casa, ventileu les habitacions abans i després d’utilitzar-les. Durant les visites, cal mantenir la ventilació en marxa, ja sigui amb finestres obertes o amb sistemes de climatització sense recirculació de l’aire.
  • Obriu diferents finestres i portes oposades entre si perquè corri l’aire i aconseguir una ventilació encreuada, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi amb l’aire exterior.
  • Cal evitar, però, els corrents d’aire que no estiguin associats a la ventilació i que es produeixin corrents d’aire de zones amb presència de casos possibles, probables o confirmats de COVID-19 cap a zones lliures de COVID-19.
  • En els lavabos, manteniu la ventilació en tot moment i verifiqueu que l’extractor d’aire funciona correctament.
  • Descarregueu el dipòsit d’aigua del vàter amb la tapa tancada.
  • Reviseu sovint la instal·lació de climatització.
  • Eviteu en la mesura del possible engegar ventiladors de sostre o de peu, ja que només remouen l’aire interior i no n’aporten de fresc.

(*) La ventilació natural depèn significativament de la diferència de temperatura entre l’aire interior i l’exterior, a més de la velocitat i direcció del vent, per la qual cosa és variable. El temps de ventilació necessari també varia en funció de la mida i geometria dels espais, la seva ocupació i l’activitat que s’hi faci. 

La referència tècnica de ventilació és 12,5 litres/segon i persona. Una mesura de referència és no superar els valors de 700 ppm de CO2.

 

Below Content Viewlet

Document Actions