Família

Navigation Bar

Família

Above Content Body

Content Core

 

  • Informació i tramitació de recursos i ajuts per a les famílies.
  • Pagament de subministraments (pobresa energètica).
  • Ajudes a l'habitatge habitual (lloguer, hipoteca, desnonaments, habitatge alteratiu, etc.).
  • Ajudes a l'alimentació i altres necessitats bàsiques (banc d'aliments i tiquets bescanviables per menjar fresc, etc. ).
  • Informació i atenció per a la prevenció de la violència masclista (suport psicològic, informació jurídica, ajuts econòmics, habitatge d'emergència, dispositiu d'alarma).
  • Grups d'ajuda mútua per a cuidadors de persones amb dependència o persones amb diversitat funcional.
  • Tallers i recursos per a famílies amb infants de 0-6 anys / 6-12 anys / 12-18 anys.
  • Ajudes econòmiques a les famílies (Tractaments terapèutics, Medicaments amb prescripció, etc.)
  • Cita prèvia per al servei d'orientació jurídica i de mediació itinerant.

Below Content Viewlet

Document Actions