Pla 3000

Navigation Bar

Pla 3000

Above Content Body

Content Core

Amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat de les persones en atur del municipi, des de l’any 2014 l’Ajuntament va crear una línia de subvencions adreçada a les empreses que contractin persones en atur per un període mínim de 3 mesos. L’Ajuntament subvenciona amb 500€ mensuals les contractacions a jornada completa amb un màxim de 3.000€ per contracte.

Below Content Viewlet

Document Actions