Composició i organització del Consell Educatiu Municipal (CEM)

Navigation Bar

Composició i organització del Consell Educatiu Municipal (CEM)

El Consell Educatiu Municipal compta amb la Presidència de l’Alcalde. Es reuneix de forma ordinària una vegada al trimestre, entre l’inici i el final de curs.

Above Content Body

Content Core

COMPOSICIÓ

Sector Ajuntament (6 membres):

 • Alcalde-President                                    Josep Triadó
 • Regidor/a d’Educació                              Aleix Casanova
 • Regidor/a equip de govern                      Vanessa Cano
 • Regidor/a oposició                                  Javier Sallent
 • Regidor/a oposició                                  Quim Fornés
 • Tècnic/a d’Educació                                Elisenda Gummà

 

Sector Direccions de centres educatius (6 membres)

 • Director/a I Valerià Pujol Bosch (públic)
 • Director/a IE Santa Anna (públic)
 • Director/a E Marià Manent(pública)
 • Director/a E Betlem (concertada)
 • Director/a E Krisol (privada)
 • Director/a E Bressols Municipals (pública)

 

Sector Professorat centres educatius (6 membres)

 • Representant professorat I Valerià Pujol
 • Representant professorat IE Santa Anna
 • Representant professorat E Marià Manent
 • Representant professorat E Betlem
 • Representant professorat E Krisol
 • Representant professorat E Bressol Municipal

 

Sector Famílies centres educatius (6 membres)

 • Representant família I Valerià Pujol Bosch
 • Representant família IE Santa Anna
 • Representant família E Marià Manent
 • Representant família E Betlem
 • Representant família E Krisol
 • Representant família E Bressol Municipals

 

Sector alumnat centres educatius (6 membres)

 • Representant alumnat I Valerià Pujol Bosch
 • Representant alumnat I Valerià Pujol Bosch
 • Representant alumnat IE Santa Anna
 • Representant alumnat IE Santa Anna
 • Representant alumnat Escoles Betlem                         No presenten representant
 • Representant alumnat Escoles Betlem                         No presenten representant

 

Sector PAS centres educatius (3 membres)

 • Representant PAS I Valerià Pujol Bosch
 • Representant PAS IE Santa Anna
 • Representant PAS E Marià Manent

Below Content Viewlet

Document Actions