Pla Local de Joventut 2023 - 2026

Navigation Bar

Pla Local de Joventut 2023 - 2026

L’equip de Joventut i amb la col·laboració de diferents joves de la nostra vila i diferents agents (culturals, socials, polítics, etc.) i amb la ajuda de l’Oficina del Pla Jove de Diputació de Barcelona, amb el suport de Porta Cabot i de “Iniciatives i dinàmiques comunitàries,” han dut a terme una diagnosi i el disseny del Pla Jove, per conèixer tots els diversos aspectes dels joves del municipi per destinar-hi els recursos de quà disposa i poder treballar amb i per als joves. L’objectiu de la corporació es detectar amb aquesta diagnosi la realitat juvenil municipal i comprendre la realitat que viuen les persones joves del municipi per tal de dissenyar polítiques de joventut adients.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions