Ajuntament jove

Navigation Bar

Ajuntament jove

Above Content Body

Content Core

L’objectiu de l’Ajuntament Jove, que es va posar en marxa l'any 2014, és acostar els alumnes d’Institut Valerià Pujol al funcionament de la política local, i dur a terme una activitat al municipi per a la resta de joves.Cada grup - classe presenta a la Sala de Sessions del Consistori una proposta d'activitats que ha de contemplar, com a mínim, dues activitats culturals i una lúdica. Els projectes presentats es defensen davant de la resta de alumnes. Els alumnes voten, i del procés surt un projecte a desenvolupar.

El Grup Motor, que realitza el projecte guanyador, ha d'estar format per 4/5 alumnes de cada classe. Ells presenten la proposta guanyadora a la Junta de Govern Local per a ser aprovada. Seran els 15/20 joves del Grup Motor que formaran de l’Ajuntament Jove , i duran a terme el projecte guanyador.

Amb aquest procés es vol acostar els joves al valors democràtics a partir de la pràctica en primera persona. També es pretén donar visibilitat de forma positiva al col·lectiu jove del municipi i oferir la possibilitat pràctica de dur a terme una activitat que gaudiran la resta dels joves.

L’eix dels projectes ha de contemplar activitats culturals, esportives i lúdiques. Una part de les activitats ha de ser oberta als joves d’altres cursos i les activitats s’han de realitzar dins del municipi, tenint en compte la regulació horària de les Ordenances Municipals, ajustar-se al pressupost i fora del calendari escolar.

L'Ajuntament Jove és fruit del treball transversal entre les regidories i tècnics  de Joventut, Ensenyament i Participació Ciutadana. Primer es porten a terme sessions de treball per grup amb el suport de la Regidoria de Joventut durant les hores de tutoria per tal de crear els projectes a cada classe.

 

Vegeu els vídeos de les diferents edicions de l'Ajuntament Jove:

 

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions