Comissió 0-6

Navigation Bar

Comissió 0-6

Above Content Body

Content Core

La Comissió 0-6 es crea a Premià de Dalt el curs escolar 2007-2008, dins el marc del Pla Educatiu d'Entorn, amb els objectius de:

 • Potenciar el treball en xarxa de tos els agents educatius implicats.
 • Prevenir situacions i conductes que no afavoreixen el creixement personal i maduratiu dels infants.
 • Millorar les estratègies educatives i /o planificar noves propostes curriculars a nivell municipal.

És un espai de reflexió i treball a l’entorn de l’etapa 0-6, que compta amb la participació d'agents dels diversos àmbits professionals que intervenen en la xarxa d’atenció als infants i a les seves famílies: escoles bressol, escoles públiques, CDIAP, serveis socials, CAP,EAP, ELIC.

La dinàmica de treball del grup gira a l’entorn dels següents eixos:

 • Exposició i valoració d’aspectes que preocupen en els àmbits de la salut, la família i l’educació.
 • Proposta, planificació i desenvolupament d’actuacions (mesures correctores/preventives): conferències, tallers, activitats educatives, elaboració de documentació informativa.
 • Dinamització i acompanyament de l’activitat “El cafè de les 3”, on es pot incloure alguna de les conferències, tallers o activitats educatives esmentades en el punt anterior.

Cada curs escolar es planteja un tema d’interès i es proposen activitats als centres escolars i a les famílies. Fins ara els temes tractats han estat:

 • La son
 • La família
 • Els hàbits alimentaris
 • La convivència
 • La coeducació
 • Les tecnologies i petita infància
 • Deixa'm créixer
 • Les emocions

Below Content Viewlet

Document Actions