Serveis

Navigation Bar

Serveis

Above Content Body

Content Core

L’Ajuntament de Premià de Dalt treballa per oferir una comunicació de qualitat, plural i àmplia sobre la corporació, alhora que facilitar i potenciar la participació de la ciutadania en la vida social del municipi.
 
Tasques en matèria de comunicació:
 • Protocol i relacions institucionals.
 • Elaboració, difusió i seguiment de la informació municipal i de la revista municipal La Pinassa.
 • Coordinació i edició de les agendes d'activitats.
 • Disseny del material gràfic.
 • Assessorament comunicatiu extern i intern.
 • Accions de publicitat i imatge.
 • Edició i coordinació de les publicacions informatives municipals.
 • Dossiers de premsa.
 • Relació-coordinació amb els mitjans de comunicació.
 • Disseny, edició i manteniment de la pàgina web.
 • Desenvolupament de campanyes informatives.

 

D'acord amb el compromís per la transparència. la Junta de Govern Local va aprovar -en sessió celebrada el 3 de novembre de 2014- l'adhesió al Decàleg de bones pràctiques de la Comunicació Local Pública, elaborat pel Laboratori de Comunicació Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb el suport del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que recull una sèrie de bones pràctiques que han de respectar els mitjans locals de titularitat pública (premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadans) en compliment de l'article 139 de la Llei de Règim Local.

(Cliqueu al damunt de a imatge per a veure el document)

Below Content Viewlet

Document Actions