Declaracions de regidors/es

Navigation Bar

Registres d'interessos béns patrimonials

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seu article 56 diu "Els alts càrrecs estan subjectes al règim d´incompatibilitats i les obligacions de declaració d'activitats, de béns patrimonials i d´interessos establerts per la legislació específica".

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions