Descripció

Navigation Bar

Descripció

És un servei públic d’empresa i ocupació de l’Ajuntament de Premià de Dalt que va néixer l'any 1996.

Above Content Body

Content Core


Ocupació

Des del Servei Municipal d’Ocupació oferim una atenció personalitzada al ciutadà en matèria d’ocupació i formació per al treball, mitjançant diferents programes que s’adeqüen a les demandes i necessitats particulars de cada usuari/ària. Les nostres borses de treball i formació permeten a les persones que busquen feina participar en els processos de selecció; i a les empreses els permet que puguin donar d’alta les seves ofertes de feina, i poden escollir el sistema de selecció que considerin més adient a les seves necessitats.

Entenent que el treball és un element clau per a la convivència, per a la millora de l’equilibri dels nivells de renda de la ciutadania i per a la cohesió social, des del Servei Municipal d’Ocupació hem optat per oferir una atenció personalitzada i de qualitat, que ens ha requerit adequar la nostra estructura i funcionament a l’actual
conjuntura socioeconòmica i articular el conjunt de projectes, programes i recursos de què disposem de manera coherent, per tal de poder posicionar-nos millor per afrontar els reptes que comporta la nova realitat laboral.

La nostra feina consisteix a oferir un servei integral a les persones i les empreses en matèria d’ocupació i formació i actuem com a agent intermediari en el mercat de treball.

 

Empresa i emprenedoria

S’atenen personalment les empreses i emprenedors/es amb la finalitat de donar suport a la competitivitat empresarial i a la creació d’empreses.

 

SERVEIS

Serveis d’informació i assessorament per a la creació d’empreses. 

L’Ajuntament de Premià de Dalt té un conveni signat amb l’Escola Pia de Granollers com a Punt Incorpora de La Caixa, la qual cosa permet oferir als ciutadans de Premià de Dalt el servei d’informació i assessorament per a la creació d’empreses,  adreçat a la valoració de les idees de negoci, la viabilitat del projecte, les línies de finançament i ajuts, els tràmits per a la posada en marxa de l’activitat, etc.  amb la finalitat de facilitar als emprenedors les eines necessàries per a la posada en marxa del seu negoci.

Com a Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) i amb el suport d’un tècnic es poden realitzar, per mitjans telemàtics, els tràmits de constitució i la posada en marxa de les formes jurídiques següents: Societats de Responsabilitat Limitada (SL), Societat Limitada Nova Empresa  (SLNE) i Treballador Autònom.

 

Allotjament empresarial

Amb el Club Emprèn l’Ajuntament de Premià de Dalt ofereix a les empreses i als emprenedors/es un servei de cessió temporal de llocs de treball i despatxos corporatius, sales de reunió i una sala polivalent/formació, per a la creació o consolidació del projecte empresarial.

 

Jornades de Capacitació Empresarial

S’organitzen trobades en empreses locals, en les que el gerent explica als empresaris visitants la seva experiència en àmbits com el creixement, la innovació, la transformació digital, entre d’altres matèries. Aquesta iniciativa permet la transferència de coneixements de forma pràctica i des d’una perspectiva real.

 

Promoció  i enfortiment de les empreses locals

Amb la finalitat d’enfortir el teixit empresarial local, l’Ajuntament ha impulsat la creació de l’Associació de Empresaris i Propietaris dels Polígons de Premià de Dalt i l’Associació de Comerciants “El Nostre Comerç”. Cada any l’Ajuntament atorga una subvenció a les dues entitats per finançar part de les activitats que porten a terme.

Per tal de donar a conèixer el teixit empresarial local, a través del  Directori d’empreses de Premià de Dalt es poden cercar les empreses de la vila  per nom, sector i activitat.

Es porten a terme programes d’assessorament empresarial, com el suport a la transformació digital. El programa Treball, Talent i Tecnologia de Construcció Tecnosostenible al Maresme, és un exemple.

 

Gestió de consultes

Les empreses locals poden adreçar-nos les seves consultes dels següents àmbits:  

  • Mercat i comercialització (Bases de dades d’empreses, informes sectorials, informes comercials d’empreses...)
  • Organització i Recursos Humans (Bonificacions a la contractació laboral, regulació laboral...)
  • Jurídic i fiscal (Protecció de dades, formes jurídiques...)
  • Econòmic i financer (Fonts de finançament, ajusts i subvencions, microcrèdits)

El Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica té com a objectiu principal promoure el desenvolupament socioeconòmic del municipi.

Els àmbits de treball són els següents: suport a la dinamització empresarial i l’emprenedoria, foment de l’ocupació, promoció de la vila a través del comerç, les fires i esdeveniments i protecció i defensa dels Consumidors.

Ajudeu-nos a millorar

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos, podeu formalitzar la vostra inscripció a la nostra borsa de treball i formació. Formuleu les queixes i suggeriments de millora que estimeu convenients a través dels sistemes establerts (Oficina d’Atenció al Ciutadà i al web municipal).

 

Below Content Viewlet

Document Actions