Tràmits

Navigation Bar

Tràmits

L’ OAC neix com una unitat administrativa que assumeix les funcions d’informació administrativa i d’atenció ciutadana. En la seva seu s’ubica el Registre General. La seva missió és facilitar als veïns, empreses i visitants, la seva relació amb l’Ajuntament, atenent i orientant tant les seves demandes d’informació com de gestió a través del canal de la seva preferència: presencial, telemàtic i telefònicament.

Above Content Body

Content Core

Actualment, els tràmits amb les administracions es gestionen de forma electrònica a través del a Seu electrònica i la plataforma eTram, mitjançant un certificat digital que podeu obtenir també de forma electrònica o a través de l'OAC. Trobareu informació i accés a aquestes plataformes clicant al damunt de cadascuna de les imatges.

                                                                                                                 

Atenció: Si teniu dificutats per accedir a l'e-TRAM, cliqueu dins de la imatge del nou portal web.

 

 

 

 

 

De forma presencial, l'OAC ofereix la gestió dels tràmits següents:

 • Registre general d'entrada
 • lnformació i certificació cadastral
 • Tramitació del certificat digital idCAT
 • Compulses de documents per tràmits administratius
 • Consulta de dades del cens electoral (prèvia processos electorals)
 • Lliurament de la Targeta de Resident de la zona blanca
 • Carnet jove i sènior de transport urbà C-14

 

Padró d'Habitants:

 • Alta i canvi de domicili
 • Renovació i confirmació
 • Modificació de dades personals
 • Justificants d'empadronament i de convivència

 

Us donem cita per:

 • DNle
 • lnscripcions a cursos i activitats culturals
 • lnscripcions a l'esplai juvenil del mes de juliol
 • Sol·licitud de llicències, informes i fiances urbanístiques
 • Sol·licitud de llicència de gual
 • Reserva d'estacionament o aparcament Al·legacions i recursos administratius a multes
 • Tall i ocupació de la via pública
 • Autoritzacions per crema de restes vegetals
 • Reclamacions al cens electoral
 • Certificat d'empadronament i convivència
 • Targeta d'aparcament pera persones amb discapacitat
 • Cens d'animals domèstics
 • Sol·licitud de llicencia de tinença i conducció d'animals potencialment perillosos
 • Peticions, queixes i propostes de millora
 • Comunicacions de tasques de voluntariat en equipaments municipals
 • Sol·licitud d'inscripció al registre municipal d'entitats
 • Sol·licitud de sales municipals
 • Subvencions municipals
 • Obertura, canvi de titularitat i baixa d'activitats
 • Participació comercial en fires
 • Participació en processos de selecció de personal
 • Presentació de pliques pera licitacions
 • Devolució de garanties de licitadors
 • Certificat de béns
 • Recollida de contenidors de recollida selectiva
 • Denúncia de disciplina urbanística
 • Denúncia per excés de soroll
 • Devolució de fiances d'obres
 • Comunicacions de primera ocupació
 • Certificats d'antiguitat i legalitat urbanística
 • Certificats de qualificació urbanística
 • Retirada de la via pública
 • Certificat de compatibilitat urbanística
 • Sol·licitud de subvencions
 • Denúncies per distribució de publicitat directa
 • Exercici del dret d'accés, cancel·lació, oposició i rectificació
 • Sol·licitud d'accés a la informació pública

 

 

Recomanacions per un servei més còmode


 • Cal demanar cita prèvia a l’OAC, consulta el web municipal  o truca al 93.693.15.15
 • Utilitzi les primeres hores o la última del matí per acudir a l’OAC. Els majors temps d’espera es donen entre les 11 i les 13h.
 • Quan iniciï un tràmit, procuri aportar tota la documentació fotocopiada complerta i correcta.
 • No esperi fins l’últim moment per realitzar les seves gestions. Podria haver demores imprevistes.
 • A la part superior dreta d'aquesta pàgina trobareu els documents que heu de descarregar i emplenar per a realitzar cadascun dels tràmits a l'OAC.

Below Content Viewlet

Document Actions