Descripció

Navigation Bar

Descripció

Above Content Body

Content Core

La Regidoria de Cultura coordina els serveis i l'oferta cultural municipal amb la intenció d'impulsar i promoure la vida cultural del municipi i garantir-ne l'accés a tots els veïns de Premià de Dalt. Per aconseguir-ho, disposa d'una programació i uns serveis culturals propis, alhora que dóna suport econòmic i tècnic a la programació cultural de les diverses associacions i entitats culturals de la vila.

La Regidoria de Cultura té com a grans objectius:

  1. Oferir una programació estable en diferents àmbits: teatre, música, dansa i arts escèniques, de qualitat, durant l’any.
  2. Promoure els hàbits culturals i la creació de públics 
  3. Impulsar la cooperació intermunicipal amb els municipis veïns
  4. Fomentar la creació
  5. Crear mecanismes de participació i promoure el suport al teixit associatiu.
  6. Potenciar el patrimoni local, fomentant la implicació ciutadana i la identitat local.

Els àmbits en els quals treballa la Regidoria de Cultura són:

  • Les arts escèniques: teatre, música i dansa
  • El foment de la lectura 
  • El patrimoni cultural 
  • La cultura popular i tradicional 

Aquests àmbits es treballen amb diferents mecanismes de participació ciutadana per tal de facilitar la participació de les entitats i els diferents agents culturals de la vila.

Below Content Viewlet

Document Actions