Descripció

Navigation Bar

Descripció

Serveis Socials és el punt de referència per a  tota la ciutadania per accedir al conjunt de prestacions del sistema de  benestar social, començant per la informació i l'orientació. La funció d'aquest  servei és atendre els col·lectius que, per raons diverses, necessiten una atenció específica.

Above Content Body

Content Core

El servei dóna una resposta integral a les  necessitats personals, familiars i socials amb l'objectiu de promoure la inclusió social, treballant conjuntament els aspectes relatius a la prevenció, l'atenció i la inserció i alhora prioritza l'enfocament comunitari de les intervencions socials.

Les persones destinatàries del servei són col·lectius com infància i adolescència, família, gent gran, col·lectius d'immigrants, persones amb diversitat funcional, persones amb dependència o persones en situació de vulnerabilitat.

La unitat responsable de Benestar i Família a l'Ajuntament de Premià de Dalt és el departament de Treball Social i les regidories de Benestar social i Família, a més de la de Gent Gran. Les regidories de joventut, Ensenyament, Salut, Ocupació i Promoció Econòmica, Policia Local i Gent Gran són unitats implicades en les tasques de Treball Social.

 

Below Content Viewlet

Document Actions