Notícies

Navigation Bar

Ús dels telèfons mòbils als centres educatius el curs vinent

La Generalitat aprova les instruccions sobre l'ús dels mòbils als centres educatius basades en el debat del Consell Escolar de Catalunya

Above Content Body

Content Core

A partir del curs que ve, 2024-25, es restringirà l'ús dels telèfons mòbils als centres educatius. Cada centre haurà d'establir un marc propi.

🔹 A infantil i primària no es podran utilitzar, ni en horari lectiu ni no lectiu (pati, menjador, extraescolars...). 

🔹 A l'ESO s'hauran d'apagar i desar a l'arribar. En les activitats lectives, els centres decidiran si restringir-los del tot o bé permetre’ls en circumstàncies excepcionals amb ús pedagògic o per motius personals de l’alumnat. En les no lectives no es podran utilitzar, excepte en activitats concretes i sempre que ho indiquin els adults de referència.

🔹 A l'Educació postobligatòria, en les hores lectives només es podran utilitzar en les activitats d’aprenentatge. En les no lectives, se'n podrà regular l’ús segons l’edat de l’alumnat.

⚠️ Es preveuen excepcions per motius de salut, emergències, necessitats especials, activitats singulars o sortides i viatges.

 

El Departament d'Educació ha establert unes directrius clares per assegurar que l'ús dels mòbils no interfereix amb el procés d'aprenentatge de l'alumnat i la convivència entre els membres de la comunitat educativa.

Aquestes directrius parteixen de les conclusions de l'informe del Consell d'Educació de Catalunya de desembre de 2023, fruit dels debats amb la comunitat educativa d'arreu del territori:

  • Cal reduir al mínim possible l'ús dels telèfons mòbils als centres educatius; els usos permesos han d'estar justificats educativament.
  • La limitació d'aquests dispositius afavoreix la concentració de l'alumnat i fomenta les interaccions cara a cara.
  • Els centres educatius han de garantir que l'alumnat assoleixi la competència digital, amb l'ús de recursos i eines digitals de què ja disposa el sistema, fomentant l'autoregulació i el pensament crític, clau per al bon ús dels telèfons mòbils.

La regulació de l'ús dels telèfons mòbils no només preserva l'entorn d'aprenentatge, sinó que també contribueix al desenvolupament integral dels estudiants i fomenta l'assoliment de la competència digital d'una manera responsable i ben orientada. 


 

Dubtes sobre l'ús dels mòbils

Below Content Viewlet

Document Actions