Notícies

Navigation Bar

S'activa la segona fase del dispositiu de prevenció d'incendis del Parc Serralada Litoral

Above Content Body

Content Core

Ja s'ha activat la segona fase de la campanya de vigilància i prevenció d'incendis dels Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, que comprèn el parc Serralada Litoral, entre d'altres. L'abast de tot el dispositiu de prevenció d'incendis 2008 en els espais naturals gestionats per l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona és de 89.664 hectàrees corresponents a la superfície agroforestal de 80 municipis de 13 comarques de Barcelona.

El dispositiu que ara es desplega en aquesta segona fase consisteix en la contractació per part dels mateixos municipis i per a cadascun d'aquests parcs d'un contingent de guaites i vigilants, que recorreran la zona assignada, vetllant pel compliment de les disposicions legals relatives a la prevenció i extinció d'incendis forestals. A més, a cada parc disposa d'un control radiotelefònic propi; en total, s'han contractat 96 vigilants, 56 guaites, 8 telefonistes i 8 coordinadors.

L'Oficina Tècnica de Parcs Naturals destina d'altres inversions en noves infrastructures de prevenció i extinció (ampliació de la xarxa de camins, instal·lació de torres de guaita, adquisició de vehicles i equipaments d'intervenció contra el foc). A més, també realitza despeses de manteniment, entre les quals destaquen l'execució de treballs de desbrossada en les franges de protecció contra el foc i l'arranjament de la xarxa viària bàsica.

Below Content Viewlet

Document Actions