Notícies

Navigation Bar

Reciclem bé. Separem bé

La nova campanya posa l’accent en què només una part de la ciutadania ha adquirit els hàbits de separar correctament i que cal fer-ho bé

Above Content Body

Content Core

El conseller de Territori i Sostenibilitat i el director de l’Agència de Residus de Catalunya han presentat aquesta setmana la campanya “Reciclem bé. Separem bé”, per fomentar la recollida selectiva. Per primer cop, la campanya se centra en millorar i reduir l’ús del contenidor gris, el de la fracció resta o rebuig, on hi acaben anant a parar molts residus que es poden reciclar.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, acompanyat del director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, ha presentat aquest dijous la nova campanya de la Generalitat per fomentar la correcta separació dels residus. La campanya, que començarà el divendres, 20 de desembre, posa èmfasi en aquelles persones que llencen tota la brossa al contenidor de la fracció resta o rebuig i que, per tant, no separen correctament. El conseller ha afirmat que “avui, reciclar ja no és una opció” ja que “el contenidor dels qui no separen no existeix”, en referència a aquest mal hàbit. Els missatges també s’adrecen a les empreses i a les institucions, fent així una crida transversal que abasta diferents actors. La campanya finalitzarà el 15 de gener de 2020. 

Menys brossa al gris

L’any passat es van generar a Catalunya 3,9 milions de tones de deixalles, que corresponen a 1,4 quilos per habitant i dia (523 kg/hab/any). Dels 3,9 milions de tones, 1,66 milions es van recollir selectivament, xifra que va representar un augment respecte l’any anterior del 8,4%. La recollida selectiva de totes les fraccions ordinàries va augmentar. La que ho va fer en major mesura va ser la dels envasos (+9,6%), seguida de l’orgànica (+7,5%), el paper i cartró (+6,5%) i el vidre (+6,3%).

Millora la separació

Una de les idees centrals de la campanya és que “el contenidor gris”, el que hi ha en la major part de municipis que tenen contenidors de superfície situats a la via pública, “no és el contenidor pels que no volen reciclar”, ha explicat Calvet. La major part dels residus que la ciutadania, les empreses i les institucions llencem al contenidor de la fracció resta no hi han d’anar. Degut a l’ús que se li ha estat donant, el gris ha anat adquirint un significat al llarg dels anys que la campanya vol traure-li, reposicionant-lo com el que és, un element més de la correcta separació en origen. La campanya busca difondre una imatge negativa d’aquest contenidor per animar la ciutadania a utilitzar-lo només en casos molt concrets, i a llençar els residus al contenidor de la fracció corresponent.

 

El conseller Calvet ha volgut anar més enllà fent un petit avançament de la tendència d’aquest 2019, que “apunta a què ha continuat l’augment de la separació, pujant un 5,5% l’orgànica, i un 10% els envasos lleugers”. A més, ha detallat, “Ecoembes ha constatat un creixement del 7% en els contenidors grocs i blaus i Ecovidrio d’un 6% en els verds”.

Calvet ha detallat que l ́índex actual de recollida selectiva al nostre país és d’un 42%. La Unió Europea ha establert que l’any 2020 els Estats membres han de complir amb un objectiu de reciclatge del 50%, mentre que la fracció resta va representar a Catalunya l’any 2018 el 58% del total dels residus municipals generats. D’aquesta xifra, un 35% es va destinar als dipòsits controlats. La normativa europea estableix que l’any 2035 no es podrà destinar a dipòsit controlat més del 10% dels residus.

Buscant la complicitat

La campanya busca transmetre el missatge en un to còmplice, establint una relació directa amb les persones, centrant-se en qui no recicla, i instant que comenci a fer-ho, donant per suposat que ara ja tothom sap separar.

Els fragments “Aquí hi ha una R de Rebuig. I s’hi llença allò que no es pot reciclar. No allò que et fa mandra reciclar” i “oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar. Perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tant absurd com llençar-les al gris, estimat” són alguns exemples del to que la campanya utilitza per arribar al públic objectiu.


“Reciclem bé. Separem bé.”
la financen els Sistemes Integrats de Gestió Ecoembes i Ecovidrio, i l’Agència de Residus de Catalunya, i té un cost global d’uns 2 milions d’euros, IVA inclòs. Ecoembes és l’organització ambiental sense ànim de lucre que coordina el reciclatge dels envasos de plàstic, llaunes i brics (contenidor groc) i el paper i el cartró (contenidor blau) a tot l’Estat, i Ecovidrio és l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a tot l'Estat. La campanya inclourà espots de televisió, falques de ràdio, publicitat en mitjans impresos, cartells al carrer i difusió a través d’internet i xarxes socials.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions