Notícies

Navigation Bar

Prohibit cremar residus vegetals

Així ho estableix la nova Llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular.

Above Content Body

Content Core

L’Ajuntament informa que la nova llei de residus 7/2022 prohibeix expressament la crema de restes vegetals, tant agrícoles com domèstiques, i estableix que s’han de gestionar mitjançant compostatge.

La crema de restes constitueix infracció de la llei i està sancionada amb multes econòmiques, concretamente d’entre 2.000 i 100.000 euros. Per tant, a partir d’ara no es tramitaran comunicacions de crema i els residus vegetals s’hauran de compostar. Aquesta obligació afecta especialment les persones que cultiven horts o jardins, que tradicionalment en alguns casos havien cremat les restes durant la tardor. Ara caldrà que aquestes tinguin en compte la prohibició i gestionin els seus residus adequadament.

Fins ara, quan acabava la temporada de risc d'incendis, els pagesos estaven autoritzats a cremar controladament restes vegetals, com branques o troncs. La normativa estatal diu que s'ha de prioritzar el reciclatge de les restes vegetals, mitjançant tractament biològic. És a dir, fer-ne compost. 

En el cas de Premià de Dalt, les restes de poda vegetal es recullen de forma gratuïta avisant prèviament amb 2 setmanes d'antel·lació.

Pel que fa als focs d’esbarjo, com poden ser les barbacoes, es podran realitzar amb prèvia comunicació, dins del període comprès entre el 16 d’octubre de 2022 i el 14 de març de 2023.

Aclariments

  • Els cultius i plagues que la normativa permet eliminar mitjançant la crema, fins al moment, les podeu trobar a l’informe del IRTA a l’enllaç següent: https://agricultura.gencat.cat/web/.content/02-tramits/enllacos-documents/08776/m0276-an11.pdf
  • La persona sol·licitant no pot dur a terme la crema mentre no rebi resposta expressa d’autorització per part de l’administració. 
  • La trituració, el compostatge o la incorporació d’adob verd són les alternatives més idònies a la crema per a la gestió dels residus vegetals. 

Below Content Viewlet

Document Actions