Notícies

Navigation Bar

Premià de Dalt vol acabar amb les defecacions de gossos al carrer amb l'objectiu de tenir un poble net

La campanya duu com a títol "És a les teves mans"

Above Content Body

Content Core

TINENÇA RESPONSABLE D'ANIMALSL’objectiu és fomentar la convivència ciutadana i tenir el poble més net. Primer s'informarà amb un avís, i a partir d'aquest, es sancionaran les infraccions que s'observin.

Els agents de la Policia i els agents cívics controlaran que els gossos vagin correctament lligats i que no envaeixin els espais dedicats als jocs infantils, que els propietaris recullin els excrements i que els animals estiguin inscrits en el registre municipal –un tràmit gratuït- i portin el xip d'identificació.

La sanció per als propietaris que no compleixin l'ordenança municipal oscil·la entre els 100 i els 500 euros. En el cas de les infraccions a la llei sobre la tinença d'animals potencialment perillosos poden arribar als 30.000 euros. Hi ha tres tipus de sancions, lleus, greus i molt greus.

Hi ha senyalització específica on s'informa als veïns de les normes específiques que han de seguir els propietaris de gossos i animals domèstics. L’Ajuntament ha editat un díptic informatiu -obra de la dissenyadora local Georgina Coma- en què s'incorpora la normativa a complir pels gossos considerats potencialment perillosos i pels seus propietaris, així com també dels comportaments que infringeixen la normativa d'àmbit penal. A banda, s’han instal·lat 25 papereres específiques per a dipositar-hi els excrements del gosi que alhora són dispensadores de bosses per a facilitar-ne la recollida.

Podeu consultar íntegrament l'ordenança reguladora de la tinença responsable d'animals domèstics AQUÍ.

Formulari per inscriure el vostre animal domèstic al Cens Municipal. Tràmit gratuït.

Tinença responsable d'animals

Tinença responsable d'animals

Fitxer: tinencaresponsableanimals.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 995,1 kB

Below Content Viewlet

Document Actions