Notícies

Navigation Bar

Premià de Dalt, un dels municipis en alerta per sequera

L’Agència Catalana de l’Aigua ha declarat l’alerta per sequera al servei Ter-Llobregat i l'afectació arriba a 514 municipis.

Above Content Body

Content Core

 

Divendres 25 de novembre de 2022, l’Agència Catalana de l’Aigua declarava l’alerta per sequera al sistema Ter-Llobregat en situar-se aquest al 33% de la seva capacitat. Cal tenir en compte que el Pla de Sequera de l’ACA està activat des del mes d’octubre del 2021 i es revisa cada mes  mensualment. L’aigua és un bé escàs i per aquest motiu s’han decretat les següents restriccions d'obligat compliment: 

Volum màxim d’aigua per habitant i dia

Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals.

Reg públic i privat

La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m3/hectàrea/mes.

El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana i en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h).

Piscines

El re-ompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

El primer ompliment de piscines de nova construcció.

Neteja de vehicles

Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

Neteja de carrers i mobiliari urbà

Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d'aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.

Granges

L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent. 

Fonts ornamentals

Resta prohibit l'ompliment total o parcial de les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment; també es pot valorar el trasllat de la vida aquàtica afectada a d’altres entorns que n'assegurin la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

D'altra banda, la limitació de consums d’aigua per a la resta d’usos, queda restringida a una reducció dels consums en els següents percentatges respecte del seu consum en situació de normalitat: la reducció d'aigua per a reg agrícola (25%), per a usos ramaders (10%), per a usos industrials (5%), per a usos recreatius que impliquin reg (30%) i altres usos recreatius (5%).

 


 

Resolució

Consells d'estalvi d'agua a les llars

Below Content Viewlet

Document Actions