Notícies

Navigation Bar

Premià de Dalt se suma a l'ús de la T-verda

Amb l'objectiu d'afavorir el transport urbà i la sostenibilitat i reduir l'impacte ambiental, eliminant de la circulació els vehicles més contaminants

Above Content Body

Content Core

Amb la finalitat d’afavorir el medi ambient amb la retirada en circulació dels vehicles més contaminants, Premià de Dalt participa al nou projecte de la T-verda, un nou títol de transport que ofereix la possibilitat a aquelles persones que hagin donat de baixa un vehicle sense etiqueta de la DGT, viatjar il·limitadament i de manera gratuïta per un període de 3 anys en qualsevol servei de transport públic integrat de les 6 zones de l’ATM de Barcelona.

L'objectiu de les entitats consorciades a l’ATM, entre les quals hi ha l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU),  és afavorir l'ús del transport urbà al municipi, i reduir així l'impacte ambiental, eliminant de la circulació els vehicles més contaminants, i afavorir un estil de vida saludable.

Què és la T-verda?

És una targeta integrada personalitzada d'emissió anual durant 3 anys

En poden ser beneficiàries les persones

 • Majors d'edat i empadronades a l'àmbit integrat de l'ATM, com és el cas de Premià de Dalt
 • Que hagin desballestat en els 6 mesos anteriors a la sol·licitud un vehicle contaminant de la seva titularitat que hagi pagat l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) en un municipi de l’àmbit integrat de l’ATM.
 • Es comprometin a no adquirir cap vehicle durant la vigència de la targeta (3 anys)

Els tipus de vehicles que la persona sol·licitant pot acreditar que ha desballestat són els següents:

 • Turismes dièsel matriculats abans de l’any 2.006 (sense etiqueta DGT)
 • Turismes de benzina o gas matriculats abans de l’any 2.000 (sense etiqueta DGT)
 • Motos: ciclomotors matriculats abans del 17 de juny de l’any 2.002 i motocicletes matriculades abans de l’1 de juliol de l’any 2.004

 Documentació requerida per al tràmit de la targeta T-verda

AMTU
T-verda
Anselm Clavé, 69-73 2n
08402 GRANOLLERS

Cal trametre a aquesta adreça de correu postal la documentació següent:

 1. Sol·licitud signada (Descarregueu PDF aquí)
 2. Document acreditatiu d'identitat de la persona sol·licitant (DNI/NIE/passaport)
 3. Certificat d'empadronament de la persona sol·licitant
 4. Certificat de recepció del vehicle per al desballestament emès per un centre autoritzat de tractament de vehicles o per un servei municipal de recollida de vehicles
 5. Document de Baixa del vehicle desballestat

NOTA: Caldrà presentar la còpia compulsada del document acreditatiu d'identitat i els originals o còpies compulsades de la resta de documentació requerida.

Només en el cas de sol·licitar la cessió a una segona persona beneficiària membre de la mateixa unitat familiar caldrà presentar addicionalment:

 1. Document acreditatiu d'identitat de la persona a qui es fa la cessió (DNI/NIE/passaport)
 2. Document acreditatiu emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o altre organisme competent.
Lliurament de la targeta T-verda

La persona sol·licitant rebrà al seu domicili per correu certificat la targeta T-verda personalitzada en el transcurs de 45 dies a comptar a partir de l'acceptació de la sol·licitud.

Per a més informació

AMTU
T 900 901 416
L’horari d’atenció telefònica és de 9.30h a 14h de dilluns a divendres.
Adreça de correu electrònic 

 


 Més informació:

Below Content Viewlet

Document Actions