Notícies

Navigation Bar

Premià de Dalt busca nou jutge de pau suplent

Les persones interessades tenen temps fins al 30 de novembre de 2022 per a presentar les sol·licituds.

Above Content Body

Content Core

 

Avui 2 de novembre, s'ha publicat l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) per a iniciar el procés de selecció d’un jutge/essa de pau suplent per a Premià de Dalt.

Totes aquelles persones que vulguin presentar-se, poden fer-ho fins al 30 de novembre de 2022.

Qui pot ser  jutge o jutgessa de pau?

Havent presentat la sol·licitud corresponent, pot ser escollit jutge de pau qualsevol ciutadà espanyol, major d’edat i que no incorri en cap dels supòsits d’incapacitat que regula l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. No és necessari tenir la llicenciatura en dret. El jutge o la jutgessa de pau de Premià de Dalt ha de residir en aquesta població. És escollida pel Ple municipal i nomenada, a continuació, per la Sala de Govern del Tribunal de Justícia de Catalunya. El mandat té una durada de quatre anys. 

Registre civil

En matèria de Registre Civil el Jutjat de Pau és competent per a la inscripció dels naixements, matrimonis i defuncions que tinguin lloc en aquest terme municipal i, en el cas de naixements que tinguin lloc a un altre terme municipal, però els pares estiguin empadronats al municipi i s’acullin a l’estipulat a l’article 16.2 de la Llei de registre civil sobre inscripció en el municipi de residència.

Below Content Viewlet

Document Actions