Notícies

Navigation Bar

Ple ordinari dilluns 9 de juny, a les 21h, a l'auditori de Can Figueres

Above Content Body

Content Core

La sala auditori de la Casa de Cultura Can Figueres és l'escenari dilluns 9 de juny, a les 9 del vespre, d'una Sessió Plenària amb caràcter ordinari. L'Ordre del dia a tractar es reprodueix tot seguit.

Ordre del dia
ALCALDIA


 1. Lectura i aprovació de l´acta de la sessió anterior
 2. Despatx oficial
 3. Aprovació inicial ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions
 4. Aprovació inicial ordenança municipal reguladora de la gestió de residus de Premià de Dalt
  PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI
 5. Aprovació Text Refòs de la Modificació del Pla d´Ordenació urbanística municipal del sector “El Carme”
 6. Aprovació inicial de la Modificació Puntual “POUM”
 7. Aprovació inicial Pla Parcial “CAN NOLLA”
  INFORME DE REGIDORIES
 8. Informe de regidories
  PRECS I PREGUNTES
 9. Precs i Preguntes
  Prec presentat pel grup municipal del Partit dels Socialistes de data 3 de juny de 2008, amb registre d´entrada 3443, referent als treballs en el sector de la pintura a Premià de Dalt

Premià de Dalt, 5 de juny de 2008

Below Content Viewlet

Document Actions