Notícies

Navigation Bar

Obertes les sol·licituds de Treball als Barris per a treballar a l'Ajuntament

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 d'abril de 2024

Above Content Body

Content Core

Ja s'ha obert el període de presentació de sol·licituds per a treballar a l’Ajuntament de Premià de Dalt dins del marc del projecte de Treball als Barris 2023, Plans d'ocupació, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

El perfil demanat és el de Peó/na de jardineria (6 mesos a jornada completa). El període del contracte serà del 2 de maig fins al 31 d'octubre de 2024.

 

Què es necessita per a participar a la convocatòria?  

 • Trobar-se en situació d’atur i inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat, no perceptor de prestació per desocupació (a nivell contributiu) i estar empadronats al barri Santa Anna – Tió  
 • Les persones aspirants al lloc de treball hauran de tenir coneixements de nivell inicial de català (A1) o fer la corresponent prova de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

 

Documentació a presentar: 

 1. De manera telemàtica a través de la Seu electrónica de l’Ajuntament de Premià de Dalt - tràmits- triant l'opció instància genérica. Tràmits — Ajuntament de Premià de Dalt (premiadedalt.cat) havent-se d’adjuntar el model específic de sol·licitud que es facilitarà al tauler.
 2. O bé de manera presencial amb cita prèvia a l'Oficina d'Atenció al Ciudadà de l'Ajuntament de Premià de Dalt (Plaça de la Fàbrica, 1).
 3. Cal adjuntar a la instància, tant presencial com telemàtica, la següent documentació:
 • Model de sol-licitud “Pla d'ocupació” (adjuntem document)
 • Fotocòpia DNI o NIE.
 • Currículum vitae actualitzat.
 • Fotocòpia de les titulacions exigides.
 • Fotocòpia del certificat de nivell de català exigit.  
 • Document d´inscripció actualitzat com a demandant d´ocupació no ocupat/da al Servei d´Ocupació de Catalunya (DONO)
 • Document acreditatiu del SEPE actualitzat conforme no és perceptor/a de prestació per desocupació (protecció de nivell contributiu)
 • Informe de vida laboral actualitzat
 • Contractes de treball i /o nòmines on figuri la categoría i antiguitat dels períodes a valorar.
 • Acreditació de cursos de formació relacionats amb la plaça a cobrir.
 • Qualsevol altre document que acrediti els aspectes a valorar.

 

Tots els requisits s’han de complir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la data d’inici del contracte, a excepció del certificat de català, el qual haurà de presentar-se abans de la realització de la prova corresponent.

Si compliu tots els requisits (veure bases adjuntes), i voleu que us ajudin amb la preparació de la documentació, veniu el dilluns 18 de març a les 11 hores al Servei Municipal d'Ocupació de Premià de Dalt (plaça de la Vila, 1 1r pis antic ajuntament).  Important: Cal inscripció prèvia, per telèfon al 936931590 o per WhatsApp al 673246750


 

Model de sol·licitud

Anunci al BOPB

 

Below Content Viewlet

Document Actions