Notícies

Navigation Bar

Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dilluns 15 d’abril de 2024 a les 9 h i finalitza el 10 de maig de 2024 a les 14 hores, ambdós inclosos

Above Content Body

Content Core

Les persones titulars d’un contracte de lloguer que tinguin entre 36 i 64 anys (a data 26 de febrer de 2024) ja poden presentar la seva sol·licitud per accedir a l’edició 2024 dels ajuts de lloguer. El termini finalitza a les 14h del 10 de maig.

Per accedir-hi, cal -entre d’altres requisits- que l’habitatge o habitació llogada per la qual es demana l’ajut sigui la residència habitual i el preu de l’arrendament sigui igual o inferior als 900 euros mensuals en el cas d’un habitatge o els 450€/mes si es tracta d’una habitació. A més, la unitat de convivència ha de tenir una font regular d’ingressos que no superi els 24.301,58€.

En aquest document podeu consultar tots els requisits i la documentació perquè l’es persones d’entre 36 i 64 anys puguin presentar la sol·licitud d’ajuts al lloguer

Informació important

  • Els Ingressos a acreditar en aquesta convocatòria són els de l’exercici 2022.
  • Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’Impost de la Renda de lesPersones Físiques (IRPF) de l’exercici 2022, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.
  • Han de disposar d’una font regular d’ingressos iguals o inferiors a 3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) (24.301,57€) (excepte les víctimes de terrorisme).
  • Import màxims:
    • Imports màxims del lloguer o preu de cessió mensual al Maresme: 900€/mes
    • Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.
    • Imports màxims del lloguer d’habitació: 450€/mes.

TRAMITACIÓ

Telemàtica

La tramitació es pot fer telemàticament a través de 2 canals:

Presencial

També es pot fer la tramitació presencialment a l’Oficina d’Habitatge del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró) de dilluns a divendres entre les 9:00h i les 1400h 

S’ha d’aportar la SOL·LICITUD DE L’AJUT complimentada juntament amb el contracte de lloguer, tots els rebuts de lloguer pagats de l’any 2024, la sol·licitud de la transferència bancària o document equivalent per a pagaments i la declaració responsable d’ingressos si s’escau.

 

IdCAT Mòbil

Podeu tramitar l’IdCAT (certificat gratuït) aquí.

 


 

Documents d'interès

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions