Notícies

Navigation Bar

Nova torre de guaita per a la prevenció d'incendis al turó d'en Baldiri

Above Content Body

Content Core

Torre de guaita al turó d'en Baldiri El Consorci del Parc Serralada Litoral ha instal·lat una torre de guaita al turó de Baldiri. La torre es destina a la vigilància per a la prevenció d'incendis durant la campanya anual.

El turó de Baldiri és un punt de guaita fix des de l'any 1997 ja que disposa d'una molt bona conca visual sobre les comarques del Maresme i part del Vallès Oriental. Fins ara la vigilància s'ha realitzat desplaçant-se pel turó, la qual cosa comportava alguns inconvenients com la reducció del camp visual a causa de la vegetació i altres accidents geogràfics.

Per tal d'evitar aquests i altres inconvenients i garantir la màxima efectivitat d'aquest punt de vigilància, s'ha optat per elevar-lo mitjançant una torre de guaita que suposa una millora de les condicions de treball i un increment de la cobertura.

S'ha instal·lat una torre de 3 metres, suficient per a sobrepassar la vegetació més propera. Tant la base com la caseta i la balconada estan construïdes amb fusta de pi tractada i impregnada en autoclau. Aquest tipus de torre ja s'utilitza en altres parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Below Content Viewlet

Document Actions