Notícies

Navigation Bar

Nova campanya informativa per als establiments alimentaris

La iniciativa ha de permetre, a més, actualitzar el cens d´establiments alimentaris que hi ha al municipi i determinar la seva classificació

Above Content Body

Content Core

recurs pamercatPeixateriaD’acord amb la Llei 18/2009, de salut pública i pel que fa a la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris, l’Ajuntament de Premià de Dalt ha iniciat una campanya de caràcter informatiu sobre les condicions higienicosanitàries que els diferents tipus d’establiments alimentaris han de complir. Durant aquesta campanya, que s'allrgarà tot el mes de novembre, es realitzen una sèrie de visites per part dels tècnics amb l’objectiu principal d’informar i assessorar sobre els requisits sanitaris que s’han de complir per garantir la qualitat dels productes alimentaris que s’elaboren i/o vénen.

La iniciativa permetrà, a més, actualitzar el cens d’establiments alimentaris que hi ha al municipi i determinar la seva classificació en funció del risc. Aquesta classificació es basa en realitzar una valoració objectiva en funció del sector, del volum de venda i/o producció, de l’estat higiènic de les instal·lacions, de les pràctiques higièniques de treball i dels autocontrols que es duen a terme.

Un cop realitzada la visita, l’establiment alimentari és informat de la puntuació que ha obtingut i d’aquesta manera pot saber quins aspectes necessita millorar.
La disponibilitat d’aquesta informació permet garantir una programació dels controls oficials adient i proporcional al risc i constitueix un element essencial per als serveis d’inspecció perquè assegura la possibilitat d’actuar amb rapidesa i eficàcia en aquells casos que existeixi un perill per a la salut pública.

S'estan visitant, entre altres,  sectors com la restauració col·lectiva comercial, carnisseries i xarcuteries, forns de pa i pastisseries, peixateries, fruiteries i comerços detallistes d’alimentació.

Per a més informació, us podeu adreçar al Departament de Salut de l’Ajuntament de Premià de Dalt.

Below Content Viewlet

Document Actions