Notícies

Navigation Bar

Normalitat a l'inici del curs escolar 2012-2013 a Premià de Dalt

Above Content Body

Content Core

Inici de les classesAvui ha arrencat el nou curs escolar a Premià de Dalt sense cap tipus d'incidència i amb el funcionament habitual del servei de transport escolar. Tots els centres han obert les seves portes inclòs l'IES Valerià Pujol, tot i que hi ha centres de secundària que comencen les classes el 13 de setembre, un dia més tard. L'Ajuntament ha dut a terme petits arranjaments als centres que ho han necessitat. Entre altres, s'estan canviant els fluorescents de l'Escola Santa Anna per tecnologia led, una mesura que suposa un estalvi econòmic i energètic important. Cal recordar que Premià de Dalt disposa de dues escoles públiques de primària, el CEIP Marià Manent i el CEIP Santa Anna; dues escoles bressol municipals, l'EB Cristòfol Ferrer i l'EB Santa Anna; de l'IES Valerià Pujol, així com del centre concertat Escoles Betlem.

Impuls a la formació professional
Un dels eixos principals del departament d'Ensenyament per al curs 2012-2013 és la implantació de la formació professional dual, amb l’objectiu de millorar l’oferta formativa, incrementar la competitivitat i donar resposta a les necessitats del model productiu del país. L’FP de modalitat dual permet a l’alumnat compaginar la formació al centre amb l’activitat en una empresa relacionada amb els estudis que segueix. Amb aquest sistema, l’alumne assoleix part dels aprenentatges a través de l’activitat que fa a l’empresa i rep, a més, una contraprestació econòmica mitjançant un contracte laboral o una beca salari.

Consolidació del Suport Escolar Personalitzat i de l’Impuls de la lectura
Ensenyament va posar en marxa el curs passat el Suport Escolar Personalitzat (SEP). Per aquest curs 2012-13, es consolida el SEP, que ha permès oferir atenció personalitzada a un 26% dels alumnes d’educació infantil i a un 48% de l’alumnat d’educació primària. S’ha treballat majoritàriament en l’adquisició de la lectura i l’escriptura (42% dels casos), l’assoliment d’habilitats matemàtiques (34%) i l’adquisició d’hàbits de treball, l’organització i l’estudi (14%).

Un altre dels aspectes que es reforçaran aquest curs serà l’Impuls de la lectura, que es va posar en marxa amb l’objectiu de millorar la competència lectora de l’alumnat. S’estendrà en 190 centres més fins a arribar als 510 al final de curs. Aquesta iniciativa permet incorporar la lectura a totes les àrees, fomentar l’hàbit lector i definir una metodologia entre tots els docents per millorar en l’aprenentatge de la lectoescriptura.

Reforç de les matemàtiques a l’ESO i exàmens de setembre
Un altre dels elements destacats per al proper curs és l’increment de les hores de matemàtiques a l’ESO amb l’objectiu de reduir el percentatge d’alumnat amb nivells més baixos en aquesta matèria i, alhora, fomentar les vocacions científiques i tècniques. Es pretén aconseguir reduir el nombre d’alumnes que té dificultats en la competència matemàtica fins al 15%, que és l’objectiu europeu de referència per al 2020. Així, a segon d’ESO i a quart d’ESO s’incrementa una hora setmanal de matemàtiques (alhora que es disminueix una hora en les matèries optatives a segon i una hora setmanal del projecte de recerca a quart).

També amb la fita d’incrementar l’èxit escolar, tot afavorint la cultura de l’esforç, s’ha reimplantat aquest mes l’avaluació extraordinària de setembre a l’educació secundària i al primer de batxillerat.

Below Content Viewlet

Document Actions