Notícies

Navigation Bar

Mesures de salut a les escoles per al proper curs 2021-2022

No caldrà distància mínima en el grup estable i es valorarà la revisió de la mascareta en funció de la pandèmia.

Above Content Body

Content Core

Els centres educatius han rebut el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 en relació a la pandèmia de COVID-19.

El Pla manté algunes mesures desplegades durant el curs actual, però introdueix alguns canvis. Aquest document és susceptible de ser modificat en funció de l’evolució de la pandèmia i del pla de vacunació.

Mesures que es mantenen

 • Presencialitat: Es manté la presencialitat a totes les etapes educatives.
 • Casos COVID-19: Es continua aplicant el mateix protocol que aquest curs.
 • Rentat de mans: Es garanteixen diversos punts de rentat de mans així com dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Accés als centres educatius: S’ha de continuar amb els fluxos de circulació i mantenir el sistema d’entrades i sortides de forma esglaonada. Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior en el cas que ho indiqui el personal de centre.
 • Grups de convivència estable: Es mantenen. Dins del grup, no cal mantenir la distància mínima.
 • Ventilació: El protocol continua vigent.

Mesures que poden canviar

 • Mascaretes: En funció de la immunitat assolida  amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa vigent, pot variar el seu ús de cara al proper curs.

Mesures que canvien

 • Neteja dels espais: No serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts el curs passat. La neteja i desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada.
 • Presa de temperatura: S’elimina aquesta mesura per a l’accés als centres educatius.
 • Novetats al pati escolar: Poden interaccionar diversos grups de convivència estable, sempre fent ús de la mascareta. Es mantindran els torns d’esbarjo per a l’ús dels patis pel que fa a l’organització horària.
 • Distància mínima d’1,5 metres: Deixa d’aplicar-se en grups de convivència. Sí es manté si es relacionen amb terceres persones o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si.
 • Intercanviar joguines o material: El proper curs està permès.

Below Content Viewlet

Document Actions