Notícies

Navigation Bar

Manifestació de la intenció de vot de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea (UE)

Instruccions perquè les persones estrangeres ciutadanes de l’UE i residents a Premià de Dalt puguin votar a les properes eleccions al Parlament Europeu el 9 de juny de 2024

Above Content Body

Content Core

Els ciutadans nacionals de països de la Unió Europea residents a l'Estat espanyol que vulguin votar en les Eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024 han de manifestar la seva voluntat de fer-ho mitjançant un tràmit telemàtic o una declaració formal.

La manifestació de la voluntat de vot es pot fer per diferents vies:

  • Per internet: els ciutadans de la UE residents a Espanya poden manifestar la seva intenció de votar a Espanya a les eleccions al Parlament europeu (i també a les eleccions municipals, si ho desitgen) accedint a la Seu Electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), mitjançant el certificat digital cl@ve. 
  • A l’Ajuntament de residència: complimentant l’imprès de declaració formal, model CERE.DFA.

 Cal saber que aquest tràmit només s’ha de fer una vegada ja que:

  • Les persones que hagin manifestat la seva intenció de votar en anteriors eleccions municipals ja estan incloses dins el cens electoral.
  • Les persones que hagin manifestat la seva intenció de votar en anteriors eleccions al Parlament Europeu ja estan incloses dins el cens electoral.

El termini màxim per manifestar la voluntat de vot és fins al 30 de gener de 2024. Les manifestacions presenetades després d'aquesta data, incloses les que s'hagin presentat per reclamació a les dades d'inscripció en el cens electoral, no s'incorporaran en el cens vigent de les eleccions del 9 de juny de 2024.

 

Avís INE per a la manifestació de voluntat de vot per part de la ciutadania d'altres països de la UE residents a l'Estat espanyol 

Below Content Viewlet

Document Actions