Notícies

Navigation Bar

Llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar al sorteig dels habitatges de promoció municipal "Torrent Castells"

Above Content Body

Content Core

CATCert certifica que en data 29-07-2010 13:33:25 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

NOTA:

  • Atès les bases d´adjudicació que determina l´adjudicació en primera fase dels habitatges de Protecció Oficial Preu Concertat.
  • Atès que hi ha suficient oferta per adjudicar els habitatges de Protecció Oficial Preu Concertat a tots els sol·licitants dels que han presentat sol·licitud acomplint els requisits.
  • Es determina l´adjudicació inicial a aquests sol·licitants de l´esmentada modalitat d´habitatge que dóna lloc a l´anul·lació de la seva sol·licitud presentada per la segona opció d´habitatges de Protecció Oficial Règim General.
  • Resta pendent si s´escau l´ordre d´adjudicació derivat del sorteig a efectuar el proper 26 de setembre d´enguany.

Below Content Viewlet

Document Actions