Notícies

Navigation Bar

Les infermeres gestores de casos de l'Institut Català de la Salut (ICS) al Maresme, Vallès i el Barcelonès Nord atenen 1.352 pacients complexos l'any 2013

L'ICS consolida la figura de la infermera gestora de casos per atendre pacients complexos

Above Content Body

Content Core

infermeriaLa gestió de casos és una iniciativa que té com a finalitat millorar l’atenció als malalts amb un alt grau de complexitat. L’assumeix una infermera o un infermer de pràctica avançada que vetlla per tots els recursos que el malalt complex necessita. Aquest professional coordina tots els serveis, tant sanitaris com socials, cosa que permet atendre cada cas de manera integral.

El malalt complex és aquell que, pels seus problemes de salut, edat i circumstàncies socials, necessita una atenció especialment acurada per part dels professionals sanitaris. Dins d’aquest grup s’inclouen pacients crònics complexos i malalts d’alta complexitat, que consumeixen una gran quantitat de recursos i acostumen a tenir un grau elevat de dependència.

Bona qualitat de vida
Els professionals de gestió de casos acostumen a ser infermeres i infermers amb experiència i formació específica que estan integrats dins dels equips d’atenció primària. Aquests professionals valoren els pacients amb processos de dependència, d’alta complexitat o amb situació de fragilitat, així com els seus cuidadors, fent servir qüestionaris i altres mètodes d’avaluació estandarditzats. Les seves funcions són garantir la continuïtat assistencial, racionalitzar els recursos sanitaris tot evitant la duplicació de proves diagnòstiques i els ingressos hospitalaris no necessaris, promoure l’autonomia dels pacients i cercar els recursos sociosanitaris més adients per poder garantir als malalts una bona qualitat de vida.

Actualment, al Maresme, Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Barcelonès Nord hi ha 21 professionals que es dediquen a la gestió de casos, integrats en diferents equips d’atenció primària del territori.

Els gestors i les gestores de casos, juntament amb altres professionals assistencials de referència, identifiquen els pacients en situació de complexitat o de malalties cròniques avançades a través dels dispositius de suport. De vegades són altres professionals de l’equip d’atenció primària, d’hospitals, de centres de salut mental o de farmàcia comunitària, així com els treballadors socials, els que deriven pacients complexos a la infermera de gestió de casos. Una vegada identificats els pacients, els gestors avaluen l’estat de cadascun d’ells. Cada professional acostuma a portar entre 25 i 40 pacients.

Below Content Viewlet

Document Actions