Notícies

Navigation Bar

Les fotos de la concentració de suport a l'aprovació de la Declaració de Sobirania per part del Parlament de Catalunya

Una trentena de persones s'acosten a la plaça de la Fàbrica per a manifestar-hi el seu suport en un acte convocat, conjuntament, per l'AMI, l'ANC i l'Ajuntament

Above Content Body

Content Core

Marcador del Parlament 23 de gener de 2013, Declaració de SobiraniaL’Ajuntament de Premià de Dalt es va adherir als actes de suport a la Declaració de Sobirania convocats per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Assemblea nacional Catalana pel dimecres 23 de gener, el mateix dia que el Parlament de Catalunya aprovava la Declaració. Amb aquest acord, s'inicia el procés per fer efectiu el dret dels catalans a decidir el seu futur polític. La cambra ha encoratjat el conjunt dels ciutadans a ser "actius i protagonistes d'aquest procés democràtic".

"Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya"

D'acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l'exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d'acord amb els principis següents:

- Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà.

- Legitimitat democràtica. El procés de l'exercici del dret a decidir serà escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d'opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l'objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l'expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir.

- Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l'exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.

- Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l'Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt de la comunitat internacional.

- Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.

- Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l'estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d'Europa i l'aposta pel progrés econòmic, social i cultural.

- Legalitat. S'utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l'enfortiment democràtic i l'exercici del dret a decidir.

- Paper principal del Parlament. El Parlament, en tant que la institució que representa el poble de Catalunya, té un paper principal en aquest procés, i per tant s'hauran d'acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.

- Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips actius en tot aquest procés el món local i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi.

"El Parlament de Catalunya encoratja el conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes d'aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir del poble de Catalunya."

La resolució és precedida d'un preàmbul en què es fa un repàs històric del procés de la construcció política i institucional de Catalunya.

Concentració després de la Declaració de Sobirania al Parlament  Concentració 2

Concentració 3  Concentració 4

Below Content Viewlet

Document Actions