Notícies

Navigation Bar

Les dones joves són el grup que més pateix la violència masclista

Un 39% de les dones joves ha patit violència masclista sexual o psicològica durant un any.

Above Content Body

Content Core

Les agressions de violència masclista cap a les noies de 16 a 29 anys tenen més prevalença que la que s'exerceix contra les dones adultes, amb 22 punts percentuals més. Aquesta conclusió pertany a l’estudi ‘Violències masclistes en l’etapa juvenil a Catalunya’ que ha elaborat l’Observatori Català de la Joventut.

L’estudi ha trobat diferències generacionals molt importants tant en relació amb el perfil com amb la victimització. Així, les dones joves són el grup d’edat amb més víctimes, tot i que té unes especificitats que fa que no siguin visibles ni socialment ni en molts estudis.

La recerca mostra que si s’inclouen totes les formes de violències masclistes, el 39,4% de les dones joves catalanes d’entre 16 i 29 anys ha patit violència masclista en el transcurs d’un any.

Es tracta d’un percentatge de 21,8 punts superior que el que s’ha produït entre el total de dones, que és del 17,6%.

En altres grups d’edat, les violències masclistes declarades són del 20,2% entre els 30 i 49 anys; del 10,5% entre els 50 i els 65 anys; i del 5,7% a partir dels 65 anys.

Tipus de violències

Entre les formes de violència que han patit les joves destaquen el control de les activitats, el vestir o el fet de parlar amb altres homes.

A més, algunes formes de violència no són concebudes com a tant greus entre la joventut, com per exemple “controlar on, amb qui i què fa a cada moment”, “no deixar que parli amb altres homes”, “clavar-li una bufetada, un cop, una empenta” o “no deixar que quedi o parli amb amistats o família”.

 

Below Content Viewlet

Document Actions