Notícies

Navigation Bar

L'Ajuntament incorpora un Punt d'Informació Cadastral obert als veïns

Above Content Body

Content Core

Des deldilluns 2 de novembre s'obre al públic el Servei d'Informació Cadastral a l´Ajuntament de Premià de Dalt, en col·laboració de la Direcció General de Cadastre del Ministeri d'Economia i Hisenda. El registre cadastral inclou les característiques físiques, econòmiques i jurídiques dels béns immobles. En ell es pot consultar la localització i referència cadastral, la superfície, l'ús, la classe de cultiu o aprofitament, la representació gràfica i el valor cadastral.

El tractament de tota aquesta informació és potestat del Ministeri. En obrir-se el Punt d'Informació Cadastral a Premià de Dalt, l'Ajuntament pot assumir les funcions d'intermediari i oferir aquestes dades als veïns que ho sol·licitin, sempre i quan es segueixin els tràmits oficials dessignats per l'Estat espanyol.

Trobareu el Punt d'Informació Cadastral a:

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Premià de Dalt
Plaça de la Vila, 1 08338 Premià de Dalt
Telèfon: 93 752 31 86, extensió 7
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h i els dilluns, de 16 a 18h
A/E: OAC
Tornar a la portada(3) en aquest mateix web

Tràmits que haureu de fer per a tramitar les consultes del cadastre


En tots els casos, la sol·licitud d'informació s'ha de lliurar per escrit i registrar-se a l'OAC de l'Ajuntament de Premià de Dalt.
La informació cadastral inclou dades protegides (nom, cognoms, raó social, codi d'identificació i domicili) d'aquelles persones que figuren inscrites en el Cadastre Immobiliari com a titulars, així com el valor cadastral del sòl i de la construcció dels béns immobles individualitzats.

Per a la consulta d'aquesta dades protegides, el titular de l'immoble ha de fer una sol·licitud per escrit a l'OAC. En cas que la petició la faci un representant o persona autoritzada pel titular del cadastre, caldrà que presenti l'autorització de manera expressa, específica per a la sol·licitud i per escrit. La resta són dades a les quals el titular de l'immoble podrà acedir només aportant el seu DNI.

Below Content Viewlet

Document Actions