Notícies

Navigation Bar

L'Ajuntament de Premià de Dalt veu reconeguda la seva gestió econòmica i social

La situació sanejada de les finances municipals es contraposa a la situació del 26% dels ajuntaments catalans que està portant a terme un Pla de Sanejament

Above Content Body

Content Core

Recurs dinersL’Ajuntament de Premià de Dalt gaudeix d’una economia sanejada fruit d’actuar amb previsió i de ser l’any 2008 un dels consistoris pioners de tot l’Estat espanyol en adoptar una sèrie de mesures amb l’objectiu de rebaixar la despesa pública. Entre d’altres accions, es van rebaixar ja aquell any els sous dels càrrecs electes, es van disminuir els càrrecs de confiança, es va abandonar la TDT comarcal, es van suprimir els lots de Nadal a tot el personal i es van reduir despeses no prioritàries per, en contrapartida, doblar l’atenció social a través de la regidoria de Benestar Social i Família.

L’alcalde, Joan Baliarda, explica que “tot això junt a d’altres mesures que tot seguit s’especifiquen han portat com a conseqüència no haver de retallar cap servei adreçat a les persones, doblar la dotació econòmica per a la regidoria de Benestar Social i Família, fer els pagaments als nostres proveïdors a 45 dies des de data de presentació de la factura i tenir una taxa d’atur del 12% quant al Maresme, a Catalunya i l’Estat espanyol és al voltant del 19-20%”. A més, el regidor d’Hisenda, Josep Triadó, afegeix, “la situació sanejada de les finances municipals es contraposa a la situació del 26% dels ajuntaments catalans que està portant a terme un Pla de Sanejament”. I conclou, “assolir tot això quan les administracions locals hem reduït els ingressos tant els municipals (llicències urbanístiques, plusvàlues, impost de construccions i obres...) com els provinents de l’Estat espanyol és encara més difícil però ha estat el resultat d’una bona feina de tot el personal de l’Ajuntament, Societat Municipal La Pinassa i la comprensió dels veïns de Premià de Dalt”.

Entre d’altres accions per a reduir la despesa pública s’han pres les següents decisions:

  • Supressió de les aportacions als grups municipals
  • Reducció del 50% de la despesa i del 20% de les subvencions a entitats culturals, festives i esportives i reagrupament de les activitats programades
  • Rebaixa dels sous dels càrrecs electes, supressió dels plusos de productivitat i pràcticament de totes les hores extres
  • Supressió dels lots de Nadal a tot el personal
  • Abandonament del consorci de la TDT del Maresme
  • Impost de Bens Immobles per sota de l’IPC del període i pràcticament congelació dels impostos i taxes als veïns
  • Reducció del deute 1/3 l’any 2011 (aproximadament 300.000€), situant la ràtio de l’endeutament en un 28% respecte els ingressos corrents

De la liquidació dels exercicis 2008, 2009 i 2010 se’n desprèn un romanent de Tresoreria d’1,7MM d’euros (1MM € del 2008-09 i 720.000€ del 2010) dels quals 400.000€ s’han destinat a inversions en millora de l’eficiència energètica que permetrà al Consistori reduir la despesa en consum d’energia en un 40%, en 3 anys s’haurà pogut amortitzar la inversió. A més la resta d’ inversions es finançarà amb romanent, evitant un altre any l’endeutament. Una de les altres mesures preses des de la regidoria d’Hisenda va ser el refinançament dels deutes amb dos anys de carència i no incrementar l’endeutament.

Visita del catedràtic a l'AjuntamentEn aquest context, divendres 22 de juliol, el catedràtic d’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona, Joaquim Solé Vilanova, i expert en finançament autonòmic i municipal, reconeixia la gestió econòmica de l’Ajuntament amb una visita a Premià de Dalt, acompanyat  de l’alcalde, Joan Baliarda, el regidor d’Hisenda, Josep Triadó, i la interventora, M. Teresa Fernández.

D’altra banda, l’alcalde de Premià de Dalt era entrevistat el passat dia 12 de juliol a Catalunya Ràdio pel periodista Manel Fuentes en el programa líder d’audiència “El matí de Catalunya Ràdio” per a explicar com ha estat possible reduir l’endeutament del Consistori en una època marcada per la caiguda dels ingressos dels ajuntaments i sense retallar cap servei, al contrari, doblant l’atenció social a les famílies de Premià de Dalt.

Below Content Viewlet

Document Actions