Notícies

Navigation Bar

L'Ajuntament de Premià de Dalt rebrà 97.873€ de la Diputació

Més de la meitat de la subvenció, 59.177 euros, aniran destinats a les Escoles Bressol Municipals

Above Content Body

Content Core

Serveis socials bàsicsLa Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona va aprovar el 7 de novembre el programa complementari d'urgència social en el marc del Pla “Xarxa de governs locals 2012‐2015”. Premià de Dalt rebrà un total de 97.873,03 € en funció dels programes. Concretament, per  la cobertura de situacions d'urgència social i sosteniment dels equips professionals de serveis socials rebrà 23.211,898 €, per la garantia dels serveis d'atenció domiciliària 15.483,98 € i per la línia de suport “escolarització 0‐3 anys” a les escoles bressol municipals de Cristòfol Ferrer i Santa Anna, 59.177,07 euros. En aquest cas, l’ajut compensa la disminució del finançament que aportava la Generalitat de Catalunya, una reducció important la qual, en alguns municipis, fins i tot posava en perill la continuïtat del servei d’escola bressol municipal.

En els darrers anys, les problemàtiques socials derivades de la crisi econòmica han impactat de ple en les persones i famílies donant lloc a una transversalització de la pobresa envers el conjunt de la població afectant a col·lectius que tradicionalment presentaven una situació normalitzada. Segons assenyala el regidor d’Hisenda, Josep Triadó, “som l’administració més propera a la ciutadania i, en conseqüència, qui més contribuïm al benestar social i a pal•liar el risc d’exclusió social que s’ha agreujat en els darrers anys”. De fet, segons l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població a Catalunya de l’any 2011, un 27,7% de la població catalana viu en llars que arriben amb dificultat o molta dificultat a final de mes.

El Programa complementari d'urgència social de la Diputació de Barcelona es caracteritza pel seu enfocament vers les persones i les famílies i es basa en el suport en la prestació de serveis socials bàsics i en la gestió de prestacions d'urgència social per donar cobertura a situacions de necessitat greu que afecten la qualitat de vida de les persones, així com també, en el sosteniment de les llars d'infants de titularitat municipal.

El Govern Municipal preveu aprovar la recepció d’aquest ajut econòmic de la Diputació de Barcelona a la Junta de Govern Local del proper dilluns 2 de desembre.

Below Content Viewlet

Document Actions