Notícies

Navigation Bar

L'Ajuntament de Premià de Dalt és un dels més sanejats de la demarcació de Barcelona

Així ho certifica la Diputació de Barcelona, que recull que el 2016 es tancava amb un endeutament viu de només l´11%

Above Content Body

Content Core

semàfor verdgestió econòmicaL’Ajuntament de Premià de Dalt és un dels ens locals més sanejats de la demarcació de Barcelona, tal i com es constata en la Diagnosi econòmica i financera de l’exercici de 2016 que ha elaborat la Diputació de Barcelona, analitzant les dades econòmiques de l’Ajuntament. L’alcalde, Josep Triadó, posa l’accent en què “un any més, l’informe certifica l’equilibri pressupostari de l’Ajuntament i la situació privilegiada de les finances municipals. Els esforços fets i la nostra aposta per no endeutar-nos, no apujar impostos i executar projectes sostenibles dona els seus fruits”.

A tall de resum, aquesta diagnosi qualifica en tres semàfors de diferent color (verd, groc i vermell) la gestió en Equilibri econòmic, Romanent i Endeutament dels consistoris. I, en el cas del de Premià de Dalt, aquest ha rebut semàfor verd als tres àmbits.

Endeutament dels més baixos del país
Concretament, l’endeutament viu de l’Ajuntament és del 11% en tancar-se l’execució del pressupost de 2016, quan la Llei permet el 110% com a màxim. Una altra dada a tenir en compte és la capacitat del Consistori d’obtenir més recursos dels inicialment contemplats, fet que permet executar noves inversions. La diagnosi també posa de manifest que l’Ajuntament de Premià de Dalt té un nivell de solvència adequada.

El regidor d’Hisenda, Alejandro Costa Urigoitia, valora positivament aquesta bona salut de les finances públiques, “perquè ratifica i reconeix la gestió que portem a terme des de fa anys”. I afegeix que “les dades constaten que els comptes públics es troben totalment sanejats i que l’Ajuntament es troba perfectament capacitat per a tirar endavant més inversions sostenibles en nous equipaments i posar en marxa serveis pioners i alhora d’excel·lència sense endeutar-nos”.

Below Content Viewlet

Document Actions