Notícies

Navigation Bar

L'Ajuntament aprova una nova rebaixa de l'IBI

De mitjana, el rebut de  l'IBI baixarà, aproximadament, un 0,6%

Above Content Body

Content Core

ImpostosIBIEl Ple celebrat dilluns 9 de novembre va aprovar inicialment les ordenances fiscals per al 2016 entre les quals destaca la reducció del tipus impositiu de l’IBI amb l’objectiu d’evitar increments aproximats d’un 10% en el rebut a les famílies. També es va establir la resta d’ordenances fiscals, impostos i taxes pel 2016.

El calendari fiscal entrarà en vigor a partir de l’1 de gener del 2016 i, d’una banda, dóna continuïtat a l’actual calendari de pagaments d’impostos i taxes que permet, com a mesura social, fraccionar en tres el pagament del rebut de l’IBI si aquest es domicilia, i a partir d’ara també la taxa d’escombraries, en dos.

Gràcies als vots del Govern municipal (CiU i ERC) i del PSC i PP -La Crida es va abstenir- es va aprovar la proposta de modificació de les ordenances fiscals per al 2016, que rebaixen del 0,58 al 0,578 el tipus general de l’IBI urbà amb efectes mínims sobre l’import del rebut i els ingressos que percebrà l’Ajuntament de Premià de Dal que, segons l’estimació feta, serà només de 17.000 euros inferior respecte la partida prevista en el pressupost actual.

L’estalvi mig que els veïns notaran en el rebut de l’IBI és aproximadament del 0,6%, fruit de dues accions:

  1. La sol·licitud de l’Ajuntament a través de la Direcció General de Cadastre perquè s’apliqués el coeficient reductor del 0,85 sobre els valors cadastrals.
  2. La rebaixa del tipus general de l’IBI (d’un 0,58 a un 0,578).

Amb aquesta nova rebaixa ja seran tres els anys consecutius en què els veïns pagaran menys IBI, acumulant una rebaixa del 12,6%.
La resta d’ordenances i taxes es congelen, tot i que en algunes s’han introduït petits canvis de caràcter tècnic. L’única novetat és l’establiment de preus públics per a inserir publicitat a la revista municipal La Pinassa i als serveis audiovisuals de Premià de Dalt Media.

Un altre dels punts destacats de les ordenances aprovades en el Ple va ser la simplificació  dels tràmits per a sol·licitar la supressió del pagament de l’impost de la plusvàlua per a aquelles famílies que hagin perdut el seu immoble durant un procés d'execució hipotecària, tant si els han acabat desnonant com si han donat la propietat al banc per saldar el deute. Només s'aplica si afecta l'habitatge habitual i es fa amb caràcter retroactiu des del 2014.

La proposta de modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals, taxes i preus públics se sotmeten ara a un període d’exposició pública de 30 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si es produeixen al·legacions, tal i com els grups municipals van avançar en el Ple, aquestes s’estudiaran i el text es tornarà a presentar al Ple per a la seva aprovació definitiva.

Malgrat votar a favor de les ordenances fiscals, els grups del PSC i PP van manifestar que havien trobat a faltar diàleg amb el govern, un punt compartit amb La Crida, qui també va reclamar més justícia social i un IBI més progressiu. En aquest aspecte, l’alcalde i regidor d’Hisenda, Josep Triadó, va recordar que “l’IBI ja és un impost progressiu perquè paga més qui més té” i va destacar que “a Premià de Dalt les retallades les fem en IBI, impostos i deute”.

Below Content Viewlet

Document Actions