Notícies

Navigation Bar

La urbanització dels carrers Costa Brava i Penedès del barri La Floresta, en marxa

Les obres es fan al carrer Costa Brava, en el tram comprès entre la Riereta i l’avinguda Catalunya, i al carrer Penedès, entre l’avinguda Canigó i l’avinguda Catalunya

Above Content Body

Content Core

L’objectiu de la urbanització d’aquests dos carrers del barri de La Floresta és fer d’ambdues vies públiques unes vies accessibles per a la població amb dificultats de mobilitat. El carrer Costa Brava té una longitud de 126m mentre que Penedès, 75m. Actualment, ambdues vies disposen de tots els serveis urbans (clavegueram, aigua potable, electricitat, enllumenat, telefonia i gas).

El cost de les obres de urbanització és de 251.232,06€ (IVA inclòs)

Actuacions a fer:

  • Soterrament de serveis (enllumenat i telefonia)
  • Noves voreres accessibles i supressió de barreres arquitectòniques
  • Nova pavimentació amb formigó acolorit
  • Renovació enllumenat públic amb lluminàries de baix consum que no generin zones fosques

Fins al moment, ja s'han completat les noves urbanitzacions de la plaça i avinguda Canigó, carrers Vall d'Aran, Cerdanya, Urgell i Empordà, i de l'avinguda Catalunya entre la plaça Catalunya i la Riereta. I de forma imminenent comencen les del primer tram Costa Brava i Penedès. La nova imatge del barri de La Floresta es consolidarà amb la reurbanització de l'avinguda Catalunya entre el camí del Mig i el carrer Marimón, els trams de Penedès i Costa Brava entre l'avinguda Catalunya i el torrent de la Bòbila, i els carrers Berguedà, Conca de Tremp i passatge Santa Elena.

 

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions