Notícies

Navigation Bar

La liquidació del Pressupost 2020, tema més destacat del Ple celebrat el 17 de maig

El romanent de tresoreria assolit, d’1,2 milions d’euros, s’invertirà en Acció Social, Salut i Envelliment actiu, millora de l’entorn verd i urbà, i transformació digital.

Above Content Body

Content Core

En el decurs del Ple celebrat dilluns 17 de maig, des de l’àrea d’Economia es va informar al plenari de la liquidació del Pressupost municipal 2020 i, en conseqüència, del romanent positiu que queda lliure i que puja a 1,2 milions d’euros. El regidor d’Hisenda, Alejandro Costa Urigoitia, explicava que “ha estat un pressupost i un tancament complex, tant per la pandèmia com per seguir els objectius del Pla Econòmic Financer”. El regidor defensava que “s’han atès les necessitats socials i sanitàries, complint fil per randa la normativa d’estabilitat financera”, i afegia, “ hem dedicat 750.000 € de recursos propis a la 1a fase del Pla municipal de Rescat COVID-10 en 4 àrees: Acció social, Foment de l’ocupació i promoció empresarial, Transformació digital i Salut”.

També es va informar que la UAB havia tornat a reconèixer l’Ajuntament de Premià de Dalt com un dels 39 municipis més transparents dels 947 que hi ha a Catalunya i amb més qualitat de la seva comunicació pública, en assolir el 100% de transparència per sisè any consecutiu. Les regidores i regidors Marta Bosch, Isabel Sola, Josi Duran, Ramon Golart, Juli Giner i Marc Tintoré van informar al Ple de novetats i/o activitats relacionades amb les seves delegacions.

Es va aprovar la modificació de la persona titular que representa l’Ajuntament de Premià de Dalt  al Consorci per a la protecció i gestió de l’espai natural “Parc de la Serralada Litoral”. Fins ara ho era la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Bosch, i a partir d’ara la substitueix el regidor de Territori, Carles A. Medina. El punt es va aprovar per unanimitat.

Des de l’àmbit d’Esports, es va aprovar de forma inicial el Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals. El regidor d’Esports, Juli Giner, va explicar que “és un reglament genèric i després estudiarem posar en marxa normes internes per a cada equipament esportiu”. Van votar-hi a favor tots els grups municipals a excepció d’ERC, que es va abstenir, tot demanant més participació de les entitats. En aquest sentit, el regidor Giner va respondre que “farem una audiència pública amb totes les entitats esportives”.

Sí que va prosperar per unanimitat la proposta de la regidoria de Recursos Humans que feia referència a l’increment del 0,9% de les retribucions del personal municipal per a l’exercici 2021.

Mocions dels grups municipals

JUNTS i PSC van presentar de forma conjunta una moció per assolir una millor gestió dels ERTO. Es tracta de l'expedient de regulació temporal d'ocupació i permet que l'empresa suspengui, durant un temps limitat, els contractes de tots els empleats o d'una part, per "causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major", segons l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors. La moció es va aprovar per unanimitat.

El grup municipal d’ERC va proposar una moció per a la creació i regulació d’un aparcament autoservei per autocaravanes. Tots els grups, a excepció de Cs que es va abstenir, van votar-hi a favor. A partir d’ara, l’Ajuntament estudiarà la viabilitat i possibles emplaçaments d’aquest aparcament públic i es crearà una comissió amb representants dels sectors de turisme, comercial, restauració i hostaleria per a definir el model i condicions més idonis per a Premià de Dalt.

La moció de Crida Premià de Dalt en aquest Ple demanava sol·licitar al govern de l’Estat una auditoria dels comptes de la Seguretat Social. La moció la va defensar un membre de Marea Pensionista Premià argumentant la necessitat de garantir unes pensions dignes per a tothom i criticant la gestió d’aquestes que han fet els diferents governs de l’Estat espanyol. La proposta va prosperar amb els vots favorables de tot el plenari a excepció del PSC, que es va abstenir. La seva portaveu, Inma Fernández, ho argumentava així: “Estem d’acord en l’auditoria de comptes però no amb què s’hagin de retornar les quantitats impròpies ja que aquestes s’han destinat a altres contribucions”.

Finalment, el regidor de Cs, David Expósito, va presentar dues mocions però cap d’elles va tirar endavant. La primera era per instar l’Ajuntament a fer un estudi per a la construcció d’una residència geriàtrica i la segona, l’impuls de la modificació de l’ordenança de circulació per a regular l’ús de vehicles de mobilitat personal (MVP) i bicicletes.

Pel que fa a la que proposava estudiar una possible residència, Cs va rebre els 2 vots favorables de la Crida però el vot contrari del Govern (Junts i PSC) i l’abstenció d’ERC. Mentre que per a Cs la residència l’entenia com una prioritat per a donar servei a la gent gran, el portaveu del Govern va explicar que s’apostava per l’envelliment actiu, mantenir-se a casa sempre que es pugui i consolidar l’Espai respir, el model de centre de dia de Premià de Dalt. ERC es va abstenir en considerar que la moció era molt genèrica i no s’adequava suficientment a la gent gran del poble i les seves necessitats. La segona moció que feia referència a la regulació de l’ús de VMP i a la necessitat de regular els nous models de vehicles, va rebre els vots favorables de Cs, ERC-AM i Crida; i els vots en contra de Junts i PSC en entendre aquests que aquesta regulació estarà inclosa en el Pla de Mobilitat en què ja s’està treballant.

Precs i preguntes

En aquest apartat en què l’oposició fa preguntes i precs al Govern, el grup municipal d’ERC va demanar informació sobre el Consell de Poble, manteniment del pipi-can de can Vilar, botellot a diferents espais, Arrela’t a Sant Jordi; i va formular un prec relatiu a la propaganda de les futures campanyes electorals.

Crida Premià de Dalt, va preguntar sobre l’Arrela’t i va fer quatre precs sobre la convocatòria de les Juntes de Govern Local que tracten temes delegats del Ple io per tant són públiques, informació completa dels Plens a “La Pinassa” i sobre el seguiment de les propostes aprovades als Plens.

Pel que fa a Ciutadans, David Expósito va preguntar sobre els mitjans de comunicació local, els Fons Europeus Next Generation, un Pla de Salut mental, el pla municipal Anti Ocupació, el Pla d’habitatge públic “Pla 500” i l’estelada de La Poma BikePark. Quant a precs, en va fer quatre: sobre millora de la senyalització a un tram de la carretera a Premià de Mar, taxes d’ocupació de la via pública i retirada de tots els títols i honors atorgats a Jordi Pujol i Soley.


 

Vídeo acta amb ordre del dia

Sessió plenària íntegra

Below Content Viewlet

Document Actions