Notícies

Navigation Bar

La Generalitat destina 31 milions d'euros a pal·liar l'aturada cultural

El Govern ha anunciat un primer paquet de mesures que aporta més de 31 milions al sector de la cultura per contribuir a pal·liar l’afectació provocada per l’emergència sanitària.

Above Content Body

Content Core

Les mesures s’han fet públiques través del nou portal web Pla de Rescat, accessible des de cultura.gencat.cat/plarescat:

  • Línia de crèdit “ICF - Cultura i Liquiditat”, dotada amb 10 milions que es poden sol·licitar en quantitats que oscil·len entre els 20.000 i els 300.000 euros, retornables a 5 anys i amb el primer any de carència, de manera que només es paguen interessos.
  • Per ajudar a pagar els interessos del primer any de la línia de crèdit esmentada es crea la subvenció “Línia Interessos COVID” a través de l’ICEC. La intenció és injectar liquiditat via préstec sense cost el primer any de crisi. La dotació prevista és de 350.000 euros.

D’altra banda, es convocaran línies d'ajut directe:

  1. Impacte immediat de la crisi. Línia “Impacte COVID” amb una dotació de 8 milions. Per finançar les despeses generades durant el període de crisi des del dia de tancament i inclou despeses d’estructura, de serveis, lloguers, o pagament de quotes. La intenció és crear diversos trams de despesa justificable per no deixar fora ni petites empreses ni tampoc les més grans. La previsió és convocar la línia “Impacte COVID” el més de juny i no es descarta fer més d’una convocatòria.
  2. Per a entitats sense finalitat de lucre. Línia d’ajuts directes amb un import de 3 milions. El període de sol·licituds restarà obert fins al darrer trimestre de l’any i serà compatible amb subvencions habituals.
  3. Reducció d’ingressos produïda per la cancel·lació d’activitats culturals i la suspensió dels contractes en els equipaments culturals. Aquesta línia, de 2 milions, s’adreça als que hagin vist cancel·lada la seva activitat cultural d’arts escèniques i música, projectes professionals d’arts visuals, activitats contractades per biblioteques, museus, restauració de bens mobles i en treballs d’intervenció arqueològica i paleontològica, i activitats de cultura popular amb entrada de pagament, a més de festivals d’arts escèniques, música i arts visuals amb entrada de pagament. L’ajut serà variable en funció de l’import de pèrdues acreditat.

Compra de llibres per a les biblioteques

En un altre apartat hi ha dues ajudes a la compra de llibres per a les biblioteques públiques que sumen més de 4 milions. El Sistema d’Adquisició Bibliotecària per tal que les biblioteques adquireixin novetats en català a les editorials rep 2,2 milions. A més, els ajuntament reben 1,7 milions en subvencions per a la compra de llibres i diaris per a les biblioteques. Finalment, es destinen 120.000 euros a la compra de llibres electrònics.


 

Pla Rescat

Below Content Viewlet

Document Actions