Notícies

Navigation Bar

La Generalitat aprova una deducció de l'IRPF per a les rendes més baixes

S’estima que aquesta mesura podria beneficiar unes 250.000 persones a tot Catalunya

Above Content Body

Content Core

El Govern ha donat llum verda a un nou Decret llei de mesures urgents en matèria fiscal amb un doble objectiu:

  • Donar resposta a les dificultats econòmiques del sector del turisme a Catalunya com a conseqüència dels efectes econòmics de la pandèmia.
  • Protegir els treballadors amb major precarietat laboral que aquest any s’han hagut d’acollir a un ERTO, es troben a l’atur o que han encadenat diversos contractes per l’actual situació provocada per la COVID-19.

Per una banda, l’Executiu ha acordat un nou ajornament de la posada en marxa de l’increment de les tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i, de l’altra, ha aprovat una deducció autonòmica en l’IRPF per a les rendes laborals/salarials més baixes.

Regulació de l'IRPF

La regulació actual de l’IRPF estableix que no estan obligats a presentar la declaració els contribuents que hagin percebut rendiments íntegres del treball d’un mateix pagador per import inferior a 22.000 euros bruts anuals.

En canvi, si els rendiments provenen de dos o més pagadors, la declaració s’haurà de presentar a partir de 14.000 euros bruts anuals rebuts. És el cas dels treballadors que, durant el 2020, hauran cobrat una part del sou de la seva empresa i una altra de l’Estat, en forma de prestacions contributives derivades de situacions d’ERTO o la prestació corresponent per haver-se quedat a l’atur.

Per evitar que aquests treballadors es vegin penalitzats, el Govern ha creat una deducció autonòmica de l’IRPF equivalent a la diferència entre la quota íntegra catalana i la quota íntegra estatal, sempre que aquesta diferència sigui positiva. En altres paraules, la Generalitat deixarà de cobrar el diferencial català.

S’estima que aquesta mesura podria beneficiar unes 250.000 persones a Catalunya i que la pèrdua d’ingressos per a la Generalitat serà d’uns 16,3 milions d’euros en el pressupost del 2022.

Below Content Viewlet

Document Actions