Notícies

Navigation Bar

La Diputació de Barcelona ha fet un estudi de costos del manteniment municipal del cementiri de Premià de Dalt

L'equipament, construït al segle XIX i amb reformes posteriors, té una superfície de recinte de 2.667 m2, i 1.043 unitats d’enterrament.

Above Content Body

Content Core

L’estudi de costos de manteniment de cementiris és una eina de suport a la presa de decisions d’inversió en la millora dels cementiris municipals. Per un costat, avalua les edificacions i l’àmbit d’urbanització del cementiri analitzant el seu estat de conservació, i, per l'altre, proposa accions per una posta a punt inicial de les parts més deteriorades del mateix i defineix les actuacions necessàries per mantenir anualment el cementiri en bon estat.

El cementiri municipal de Premià de Dalt, construït al segle XIX i amb reformes posteriors, té una superfície de recinte de 2.667 m2, i 1.043 unitats d’enterrament.

Per valorar el seu manteniment s’ha tingut en compte:

  • els consums.
  • els serveis a realitzar (desratització i desinfecció, gestió de residus i neteja).
  • el manteniment general (obra civil, instal·lacions i urbanització).
  • el manteniment de l’equipament operatiu i el manteniment normatiu.

Tot plegat s’ha fet estimant uns costos econòmics que permetran a l’Ajuntament estudiar i planificar les actuacions a realitzar al cementiri, tant a nivell de reforma com de manteniment, i revisar les taxes de conservació a aplicar, amb l’objectiu de poder realitzar una gestió eficient envers al manteniment del recinte i oferir a la ciutadania un servei encara amb més qualitat.

D’acord amb el treball realitzat per la Diputació, el cost econòmic de les actuacions previstes seria quant a actuacions de nova inversió, 36.850,00€; quant a manteniment correctiu 29.600,00€ i pel que fa a manteniment preventiu anual de 17.310,00€.

 

Below Content Viewlet

Document Actions