Notícies

Navigation Bar

L’Ajuntament posa en marxa un portal de vídeo actes

L’objectiu és facilitar l'accés de la ciutadania a les gravacions de les sessions dels plens

Above Content Body

Content Core

L’Ajuntament de Premià de Dalt posa en marxa aquest mes de setembre, coincidint amb la celebració dilluns 16 de setembre de 2019 del Ple Ordinari, el portal de vídeo actesun nou entorn que permet consultar les actes del Ple en un entorn visual, flexible i amb un disseny adaptat a qualsevol dispositiu mòbil.

Com funciona? L’eina permet emmagatzemar la documentació i fitxers digitals resultants de les sessions dels plens amb tota la garantia legal. Especialment, facilita l’elaboració de les actes dels plens municipals, que a partir d’ara no contindran la transcripció escrita dels debats de les formacions polítiques sinó que incorporaran enllaços al vídeo del ple signat digitalment.

El vídeo acta de cada ple inclourà un sumari de totes les propostes debatudes durant el ple i els vots emesos i permetrà que les persones usuàries puguin accedir directament al punt de l'ordre del dia que els interessi consultar, gràcies a un sistema d'indexació automática.

Per posar en marxa el servei, l’Ajuntament s’ha adherit a una contractació agregada promoguda per l’Associació Catalana de Municipis (ACM). L’empresa adjudicatària és eCityclic, la mateixa que va crear el web municipal.

Plena garantia legal. La utilització de l’eina de vídeo actes està emparada en la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic. Aquesta estableix la possibilitat de realitzar les gravacions de les sessions i que el fitxer resultant d’aquestes passi a formar part de l’acta com a document digital. El sistema videoacta combina l’enregistrament en vídeo dels plens municipals amb el document acta en format electrònic, tot signat electrònicament amb el certificat digital de la Secretària Municipal per donar fe legal de l’acte. La gravació del vídeo es realitza amb càmeres que enfoquen en cada moment el regidor o regidora que té el micròfon obert. A més, l’enregistrament es gestiona a través d’una interfície des d’on es pot marcar l’inici de cada  punt de l’ordre del dia i d’aquesta manera generar automàticament la integració entre el vídeo del ple i el document de l’acta.

El nou sistema també permet augmentar la rapidesa en la disponibilitat de l’acta, que es penjarà al web en un període de temps més curt; millorar l’eficiència amb un estalvi dels recursos que fins ara s’havien de destinar a transcriure la sessió, i eliminar tot tipus de problemes interpretatius sobre el contingut de l’acta, perquè la vídeo acta incorpora íntegrament les intervencions i no una transcripció resumida.

Com explica el regidor de Polítiques Digitals, Alejandro Costa Urigoitia, “la vídeo acta respon als principis d’eficàcia, objectivitat, transparència, agilitat i optimització de recursos, que són reptes i alhora obligacions de qualsevol administració pública”. Amb la nova eina també augmentarà la qualitat de les imatges de la retransmissió dels plens en temps real. Ara les càmeres, que són les mateixes que les de la videoacta, segueixen les intervencions dels regidors i regidores mentre que abans el ple en directe via streaming era un pla general fixe, emès a través de Premià de Dalt Media.

 

Below Content Viewlet

Document Actions