Notícies

Navigation Bar

L’Ajuntament de Premià de Dalt aprova l’adhesió a la moció per a la suficiència financera dels ens locals

El document aposta per la política de proximitat i demana més autonomia per als ajuntaments per tal de fer front a l’actual crisi generada per la pandèmia de la Covid-19

Above Content Body

Content Core

L’Ajuntament de Premià de Dalt va aprovar, en el Ple celebrat aquest dilluns 21 de setembre, l’adhesió a la moció per a la suficiència dels ens locals. Es tracta d’un text elaborat conjuntament per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i que té com a un dels principals objectius reclamar al Govern de l’Estat espanyol que permeti que les administracions locals puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals.

La moció emplaça el Govern de l’Estat espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi; com també a garantir el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€. Alhora, la moció acorda demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya la creació d’un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens locals dotat amb un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per al 2021 per a donar resposta, des de l’administració més propera als veïns i veïnes, a les mesures necessàries per tal de reactivar l’economia local.

La moció va ser per unanimitat de tots els regidors i regidores que conformen el Ple de la Corporació.

 

Below Content Viewlet

Document Actions