Notícies

Navigation Bar

L’Ajuntament contractarà 10 joves a través del programa “Primera experiència professional”.

Es cobriran, preferentment, llocs de treball en tasques relacionades amb la transició ecològica, l'economia verda i la digitalització de serveis.

Above Content Body

Content Core

 

Ja s’ha obert el programa de Primera experiència professional en les administracions públiques a través del qual se subvencionarà la contractació de 10 persones joves desocupades als diferents departaments de l’Ajuntament de Premià de Dalt durant 12 mesos.

Les actuacions subvencionables consisteixen en la contractació, en la modalitat de contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional, de  persones joves en atur més grans de 16 anys i menors de 30 anys que acreditin la possessió d’un títol universitari o d’un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat de professionalitat, com a mitjà d’adquisició de primeres experiències professionals en les administracions públiques, així com de competències i habilitats socials i professionals. Els joves hauran de complir els requisits  que exigeix la modalitat de contracte per a l’obtenció de la pràctica professional. Aquesta línia d’ajuts ofereix a les persones joves menors de 30 anys, una contractació en pràctiques de 12 mesos amb jornada de treball a temps complet.

Els contractes es podran iniciar a partir de la data de resolució d’atorgament i com a màxim fins el 15 de desembre de 2023, i han de finalitzar com a màxim el 14 de desembre de 2024.

L’Ajuntament de Premià de Dalt contractarà deu joves titulats universitaris a través del programa Primera Experiència professional en les administracions públiques. Aquest programa està subvencionat per Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU i està gestionat des de l’Àrea d’Ocupació de l’Ajuntament de Premià de Dalt.  Les àrees o departaments municipals on s’incorporaran aquests joves seran: Polítiques digitals, Acció Social, Biblioteca, Policia Local, Serveis econòmics, Oficina d’Atenció a la Ciutadania, Educació infantil, Medi Ambient i Serveis tècnics (Enginyeria).

Les persones que siguin contractades hauran de ser desocupades inscrites com a demandants d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, joves més grans de 16 i menors de 30 anys. A més, hauran de complir els requisits per a formalitzar un contracte per a l’obtenció de la pràctica professional. També hauran d’acreditar la possessió d’un títol universitari o d’un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, d’acord amb el previst en la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, així com amb els qui posseeixin un títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportives del sistema educatiu, que habilitin o capacitin per a l’exercici de l’activitat laboral. També s’inclou la possessió d’un certificat de professionalitat que habiliti per a l’exercici professional.

L’import total a sol·licitar és de 235.465,44€.

Desenvolupament professional i personal

Les persones joves troben moltes dificultats per adquirir una primera experiència laboral, fet que impedeix la seva integració en el mercat de treball i, per tant, el seu desenvolupament professional i personal. L'objectiu d’aquest programa és facilitar l'adquisició de competències, així com d'habilitats socials i professionals (empatia, creativitat, treball en equip, capacitat d'adaptació, entre d’altres).

Termini obert fins al 6 de setembre

El termini de sol·licituds està obert fins al 6 de setembre de 2023.

Below Content Viewlet

Document Actions