Notícies

Navigation Bar

Impuls al manteniment i la gestió dels camps de futbol de Premià de Dalt

Above Content Body

Content Core

Camps de futbol municipalsLa Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament el "Pla inicial de manteniment i estudi bàsic de gestió dels camps de futbol municipals", actuació de suport tècnic del catàleg d'Activitats i Serveis de l'any 2013 de la corporació.

Aquest document permet planificar i programar les inversions necessàries per la posada a punt i manteniment d'aquests equipaments esportius, que consten de dos camps i de l'edifici de vestidors. A més, elabora el pressupost d'inversions i de manteniment preventiu i predimensiona els recursos necessaris per garantir el seu manteniment en acceptables condicions d'ús. També permet millorar-ne la gestió des dels punts de vista funcional i econòmic.

L'àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona impulsa la cooperació esportiva amb el món local en l'àmbit dels equipaments esportius necessaris per la pràctica esportiva de la ciutadania, tant en instal·lacions convencionals com en espais de pràctica al medi natural i urbà (millora de barris), oferint als ajuntaments suport tècnic per la planificació, disseny i gestió dels equipaments esportius i suport econòmic per la seva construcció, considerant la seva viabilitat i sostenibilitat. L'objectiu d'aquest pla és contribuir a la innovació i a la millora de la qualitat dels serveis esportius locals, afavorint l'intercanvi de coneixements i experiències, actualitzant la formació dels càrrecs electes i tècnics.

Below Content Viewlet

Document Actions