Notícies

Navigation Bar

Es reprèn el Pla Educatiu d’Entorn

Avui ha tingut lloc una nova trobada per presentar els objectius del curs escolar 2022-23

Above Content Body

Content Core

La sala de plens de l’Ajuntament de Premià de Dalt ha acollit la presentació del Pla Educatiu d’Entorn (PEE). Es tracta d’una iniciativa de cooperació educativa entre el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Premià de Dalt. En aquest acte s’ha aprovat reprendre el Consell Escolar Municipal (CEM) i també s’han tirat endavant les fitxes de treball del pla. Com explica la regidora d'Educació, Josi Duran, "des de sempre però molt especialment durant els últims anys, el PEE es centra en la igualtat d’oportunitats entesa com a igualtat d’accés, de recursos, de resultats i de dret a l’educació, especialment amb alumnat en condicions de vulnerabilitat". 

Què són els Plans  Educatius d'Entorn?

Són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. Es tracta d'instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.

L’educació de ciutadans i ciutadanes per a un món complex i divers hauria de ser:

  • Integral: per abastar tots els aspectes de la persona. No solament ha d’instruir i ensinistrar en unes habilitats intel·lectuals determinades sinó que ha de facilitar també competències socials i proporcionar capacitats per adaptar-se i conviure en una societat canviant.
  • Contínua: per comprendre tot l’espai-temps vital. El temps de formació ja no es pot entendre avui parcel·lat, unes hores al dia (escola) i una època de la vida (infància i joventut), ha d’abastar tota la vida.
  • Arrelada: per tenir uns referents compartits. La incertesa que caracteritza els nostres temps fa que esdevinguin indispensables uns referents identitaris compartits que vinculin les persones a projectes de futur i que donin un sentit al treball i a la convivència.
  • Cohesionadora: per promoure la integració social. L’arribada de nous ciutadans i ciutadanes al nostre país planteja nous reptes que requereixen una sèrie d’accions innovadores per promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural i l’ús normalitzat de la llengua catalana en un marc multilingüe.
  • Inclusiva: per incloure a tothom. I per fer-ho possible ha de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol mena de marginació i exclusió.
  • En xarxa: per ser-ne tots corresponsables. És necessari teixir entre tots una xarxa educativa molt ben cohesionada i això requereix un treball ben articulat, coordinat i coherent de tots els organismes que treballen en l’atenció i l’educació dels membres més joves de la societat catalana.

Below Content Viewlet

Document Actions